İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-23)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-23)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-23)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (23) Bulgular
     Bu bölümde Türkiye’nin Eskişehir ilinde ve İspanya’nın Alicante ilinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin ülkelerinde görülen etnik bölücü terör ile ilgili düşüncelerini öğrenmeye ilişkin yapılan araştırmanın bulgularına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Bu bağlamda elde edilen bulgular 7 ana başlık üzerinden incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, İspanya’nın Alicante ilinde öğrenim görmekte olan 150 üniversite öğrencisi ve Türkiye’nin Eskişehir ilinde öğrenim görmekte olan 150 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 300 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
     İlk bölümde, örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine ait bulgulara yer verilmiştir. İkinci bölümde, örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin “terör” kavramının değerlendirilmesine yönelik verdikleri cevaplara ait bulgular yer almaktadır. Üçüncü bölümde, örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin terör ve din/İslam ilişkisinin değerlendirilmesine yönelik verdikleri cevaplara ait bulgular yer almaktadır. Dördüncü bölümde, örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin terör ve coğrafi konum ilişkisinin değerlendirilmesine yönelik verdikleri cevaplara ait bulgular yer almaktadır. Beşinci bölümde, örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin etnik bölücü terörün ortaya çıkışını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesine yönelik verdikleri cevaplara ait bulgular yer almaktadır. Altıncı bölümde, örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin etnik bölücü terörün uluslararası boyutunun ETA ve PKK terör örgütleri kapsamında değerlendirilmesine yönelik verdikleri cevaplara ait bulgular yer almaktadır. Yedinci bölümde ise örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin ETA ve PKK terör örgütlerinin sona erdirilmesinde önemli faktörlerin ve devlet kurumlarına duyulan güvenin değerlendirilmesine yönelik verdikleri cevaplara ait bulgular yer almaktadır. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-24)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir