İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-24)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-24)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-24)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (24) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 4. soru olan “Terör kavramı daha çok hangi değişkenlerle ilişkilendirilebilir?” sorusuna Türk ve İspanyol öğrenciler tarafından verilen cevaplar karşılaştırıldığında;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin terör kavramını en çok ilişkilendirdikleri değişkenin “siyasi tercihler” olduğu görülmektedir. Türk öğrencilerin terör kavramını en çok ilişkilendirdikleri 2. değişken olan “devletlerarası ilişkiler”, İspanyol öğrenciler tarafından en çok verilen cevaplar sırasında 4. sırada yer almaktadır. Bu bağlamda devletlerarası ilişkiler değişkeninin İspanyol öğrencilerin cevaplarında 4. sırada yer almasına rağmen bu seçeneğin frekanslarının da yüksek olması sebebiyle “devletlerarası ilişkiler” değişkeninin hem Türk hem de İspanyol öğrenciler tarafından terör kavramıyla bağdaştırılan önemli bir değişken olduğundan söz etmek mümkündür.
     Bir diğer dikkat çekici nokta ise, İspanyol öğrencilerin terör kavramını en çok bağdaştırdığı değişkenler arasında 2. sırada yer alan “din” kavramının, Türk öğrencilerin verdiği cevaplarda 5. sırada yer almasıdır. İspanyol öğrenciler din kavramını Türk öğrencilere göre daha çok terör kavramı ile bağdaştırmaktadır.
     İspanyol öğrencilerin verdikleri cevaplarda din değişkeninin oldukça büyük bir yere sahip olmasına rağmen, “mezhep” değişkeninin hem Türk hem İspanyol öğrenciler tarafından terör kavramıyla bağdaştırılan en son değişken olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, İspanyol öğrencilerin terör kavramını büyük bir oranda din değişkeniyle bağdaştırmasına rağmen, “mezhep” değişkenini terörün ortaya çıkışında önemli bir değişken olarak görmediklerini söylemek mümkündür. İspanyol öğrenciler, “din” ve “mezhep” değişkenlerini terörün ortaya çıkışında aynı oranda etkin olarak görmemekte, terörün ortaya çıkışında “mezhep” değişkeninin “din” değişkeni kadar önemli bir olgu olmadığını düşünmektedirler.
     Etnik aidiyet değişkeni ise hem Türk hem de İspanyol öğrenciler tarafından terör kavramı ile bağdaştırılan ortak bir değişkendir. Etnik aidiyet değişkeninin her iki ülkenin bireyleri tarafından da terör kavramıyla ilişkili bir olgu olarak değerlendirilmesi, İspanya ve Türkiye’nin tarihsel süreçlerinde yer alan PKK ve ETA etnik bölücü terörünün, bireylerin terör kavramına yönelik algılarına etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ülkenin de ortak geçmişlerinde yer alan ve uzun yıllar büyük sorunlar yaşamalarına sebebiyet veren PKK ve ETA terör örgütleri, İspanya ve Türkiye’de yaşayan bireylerin terör kavramını “etnik aidiyet” değişkeni ile ilişkilendirmelerine sebebiyet vermiştir.
     Bunun yanı sıra, “ekonomik çıkarlar” hem Türk hem de İspanyol öğrenciler tarafından terör kavramıyla en çok bağdaştırılan değişken olmamasına rağmen, oldukça fazla frekansa sahip bir değişken olması sebebiyle her iki ülkede yaşayan bireyler tarafından terör kavramı ile bağdaştırılan önemli bir değişken olduğu söylenebilir. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-25)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir