365 YÖNTEM; F. Aileye Dair (Aile Meclisi-2)
365 YÖNTEM; F. Aileye Dair (Aile Meclisi-2)

365 YÖNTEM; F. Aileye Dair (Aile Meclisi-2)

Toplantı Düzenini Öğrenmek
       Her aile meclisinin olumlu bir havada başlaması önemlidir. Başta beş ila on dakika kadar herkes şunu yapsın:
– O hafta başından geçen en güzel olayı anlatmak.
– Kendisi dahil bütün aile fertlerinde takdir ettiği bir şeyi söylemek.
– Kendisine yapılan güzel bir şeyi veya birisine yaptığı güzel bir davranışı anlatmak.
– Gelecek hafta en çok yapmak istediğini belirtmek.
       Amaç, mümkün olduğu kadar olumlu bir şekilde konuşmak ve birbirini tanımaktır. Otuz ila kırk dakika sürmesi gereken toplantının orta bölümünde başkan madde madde gündemi okur ve tartışmalara geçilir. Gündem bittikten sonra başkan gelecek haftanın yöneticisinin belirlenmesini sağlar. Her toplantıyı hep birlikte kucaklaşarak bitirin. Toplantı bittikten sonra birlikte meşrubat için.
Ailedeki Kuralları Oluşturmak
       Her ailenin kendine göre kuralları vardır, ancak bütün aile fertleri bu kuralları bilmekte midir? Bir aile meclisini ailenizin kurallarıyla ilgili tartışmaya, kurallar konusunda görüş birliğine varmaya ve bunları belirlemeye ayırın. Kuralların herkes tarafından anlaşılması ve benimsenmesi için elinizden geleni yapın. Aile kuralları, akşam yemeği saat sekizde yenir, herkes birlikte yemek yer, herkes kendisi yıkanır, yemek yerken televizyon seyredilmez, bir sorunun olduğu zaman eve telefon edilir, başkalarının eşyalarına saygı gösterilir gibi, aileniz içindeki işleyişlerin nasıl olması gerektiğini gösteren belirlemelerdir. Kural listesini herkesin görebileceği bir yere asın veya herkes için bir kopya hazırlayın. Kuralların sadece açıklanması bile grup yaşantısını daha rahat hale getirir.
Aile Desteğini Vermek ve Almak
       Birbirimizi desteklemeyi öğrendiğimiz ilk yer ailedir. Bir aile meclisini, destek vermek ve destek almak üzerine düzenleyin. Herkes sırayla o esnada önem verdiği şeyi söylesin. Diğerleri konuşanı dikkatle dinlesin; sonra hep birlikte şunu sorun: “Onu desteklemek için ne yapabiliriz?” Herkesin konuşmacıyı desteklemek için ne yapabileceğini tartışın. Bazı görüşleri yazabilirsiniz de. En küçükler bile konuşmalıdır. Belki de kuş kafesini temizlemek için yardım isteyecektir. Önemli olanın ne olduğu ve hangi konuda yardım istediklerine karar vermede çocuklara yardımcı olun. Herkes sırayla beş dakika konuşsun. Herkese sıra gelmesine dikkat edin.
Çok Önemli Bir Kişi Olmak
       Bütün bir hafta boyunca çok önemli bir kişi (VIP) ilan edilmek ne kadar heyecan vericidir. İlk çok önemli kişiniz, ailenin en küçüğü olmalıdır. Bu kişinin fotoğrafını buzdolabının üzerine yapıştırın ya da herkesin görebileceği bir yere koyun. Aile çok önemli kişiyle ilgili kendi ayrıcalıklarını kendisi belirlemelidir. Örneğin;
– Her akşam yemeğinde VIP’le bir şey paylaşılmalıdır.
– Yatmaya gitmeden önce herkes VIP’i sımsıkı kucaklar.
– VIP ne pişirileceğine karar verir.
– Hafta içinde VIP bütün aile fertlerinden bir teşvik veya sevgi notu alır.
– Aile VIP’le röportaj yapar.
– Aile meclisinde herkes VIP’le ilgili güzel bir şey söyler.

Gelecek Yazı: 365 YÖNTEM: F. Aileye Dair (Aile Meclisi-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir