İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-25)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-25)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-25)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (25) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 5. soru olan “Terör bir hak arama yolu mudur?” sorusuna Türk ve İspanyol öğrenciler tarafından verilen cevaplar karşılaştırıldığında;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin terörün bir hak arama yolu olmadığı görüşünde birleştikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan Türk öğrencilerin yalnızca 16’sı, İspanyol öğrencilerin ise 7’si terörün bir hak arama yolu olduğunu belirtmektedir.
     Terörün bir hak arama yolu olup olmadığı sorusu pek çok kez siyasal platformlarda tartışılmış, tüm dünya çoğu kez evrensel bir ilke olarak terörün ve terör faaliyetlerinin bir hak arama yolu olarak görülemeyeceği fikrinde birleşmişlerdir. Bu noktada, terörün neden bir hak arama yolu olamayacağına yönelik düşüncelerini eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı bir açıklamada demokratik rejimlerde, medeni ülkelerde şiddet ve terörün hiçbir zaman hak arama yolu olamayacağını belirterek şöyle ele almaktadır: “Varsa sorunlarınız, ki olabilir, onları diyalog zemininde, siyaset zemininde konuşarak, meşru zeminde hak arayışı içine girerek, birlikte bu sorunları çözerek bu ülkeyi ve memleketi ileriye taşıyabiliriz. Terörün hedefi, amacı hak ve özgürlük değildir. Olsaydı bugün terörün şiddetin tamamen ortadan kalkması lazımdı.”
     Türkiye eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “terörün bir hak arama yolu olamayacağı” düşüncesine katıldığını şu ifadelerle belirtmiştir: “Terör gerçekten bir hak arama yolu asla değildir. Terör ve şiddet demokrasi mücadelesinde özgürlük mücadelesinde kullanılabilecek bir yöntem de değildir. Adları, eylemleri ve hedefleri ne olursa olsun bütün terör örgütleri lanetlidir, lanetlenmelidir de. Adları, hedefleri ve eylemlerine bakılmaksızın bilmemiz gerekir ki bütün terör örgütleri insanlığa düşmandır ve insanlığa karşı suç işleyen vahşi örgütlenmelerdir. Tarih boyu terörle elde edilmiş bir başarı hikâyesi olmadığı gibi başarıya ulaşmış herhangi bir terör örgütü de yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır.”
     Konu ile ilgili bir diğer düşünce, Türkiye eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e aittir. Çelik, yaptığı bir açıklamada terörün bir hak arama yolu olamayacağını şu sözlerle ele almaktadır: “Terör nasıl bir hak arama yolu olabilir? Terör başka bir şey, silaha ne gerek var? Hak arama yolu eğer insan canı almaksa, en temel hak yaşama hakkıdır. Siz yaşama hakkını elden alıyorsanız, hangi hak arayışından bahsediyorsunuz? En meşru, en temel hak olan yaşama hakkını elden alan bir anlayışın hak arama diye ortaya çıkması, hele ki Kürt kardeşlerimizin hakkını arama diye ortaya çıkması hiç kimsenin kabul edemeyeceği, dünyada kimsenin inanmasının mümkün olamayacağı bir tablodur.”
     Bu bulgular ışığında, araştırma kapsamında görüş bildiren öğrencilerin “terörün bir hak arama yolu olamayacağı” görüşünde -Türkiye’nin önemli kademelerinde görev yapmış olan pek çok bakanın da ele aldığı üzere- birleştikleri görülmektedir. Bu bağlamda, “Terörün bir hak arama yolu olmadığı” görüşünün yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada kabul görmüş bir düşünce olduğu söylenebilir. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-26)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir