Hırsız Seyis İle At

H

       Geçimini at bakıcılığı yaparak sağlayan bir adam varmış. Bakımını yaptığı atlardan birinin sahibi her gün atı için arpa veriyormuş. Seyis, bu arpaların çok azını adamın atına veriyor, kalanını çalıp satıyormuş. Arpasını çaldığı at giderek zayıf düştüğü için, çirkin görünmesin diye de onu sık sık tımar edip parlatıyormuş. Sözüm ona ata iyilik yapıyor görünüyormuş.
       At bir gün dayanamamış:
       “İyilik yapacağım diye beni sürekli tımar edeceğine, bırak da arpamı yiyeyim. Sen de beni güzelleştirmek için bu kadar zahmete katlanmak zorunda kalmazsın!” demiş.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi