Tarihin Bilinmeyenleri (Kadın Katil)
Tarihin Bilinmeyenleri (Kadın Katil)

Tarihin Bilinmeyenleri (Kadın Katil)

     Amerikalı çocuklar o hoş Betsy Rose ve şirin bayrağını öğrenirken…
     Altmışlı Yıllar
     M.Ö. Birinci yüzyılda Romalılar neredeyse tüm dünyayı yönetirlerken, hâkimiyetleri altındakileri barbarlar olarak görüyorlardı. Buna İngilizler de dahildi ki daha sonraları İngiliz İmparatorluğu kendi sömürgeleştirdiği halklar hakkında aynı şeyleri hissedecekti. Ama bu başka bir hikâye.
     Kral Öldü
     Roma’nın İngiltere’yi işgali sırasında, bir Kelt kabilesi olan Iceni, Kral Prasutagus ve Kraliçe Boudicca tarafından yönetiliyordu. Kral ölürken Romalıları tatmin edeceğini umduğu bir vasiyet bıraktı. Buna göre, mallarını kızları ve Roma İmparatoru Neron arasında bölüştürmüştü. Kral M.Ö. 61’de öldüğünde yerel Roma yetkilileri geldiler ve kraliyet ailesine ait her şeyi toplamaya başladılar. Boudicca buna karşı çıktı, bu yüzden Romalılar onu kırbaçladılar ve kızlarına, İngiliz ders kitaplarında söylendiği gibi “tecavüz ettiler…”
     Kraliçem Sen Çok Yaşa
     Boudicca intikamını almaya kararlıydı. Romalılar tarafından benzer bir muameleye maruz kalan bazı komşu kabilelerle birlikte ah-vah etti. Onları ayaklanmaya kışkırttı ve sonunda diğer kabileler de bu fikri kabul ettiler. Savaşa hazırlandılar.
     Karşısına çıkacakları adam İngiltere’deki Roma kuvvetlerinin komutanı Suetonius’du. Suetonius o sırada başka bir sorunla meşguldü. Kelt dininin rahipleri olan Druidler’e sığınan bazı İngiliz isyancıların bulunduğu Mona Adası’na saldırmaktaydı. Romalıların Druidler’i katlettikleri, tüm kutsal mabet ve sunakları yok ettikleri haberleri anakaraya ulaştığında İngiltere’nin geri kalanı da seve seve Boudicca’nın peşine takıldı.
     İntikam
     Kraliçe at arabasına atladı -evet, gerçekten bir at arabası kullanıyordu- ve on binlerce savaşçıya önderlik ederek yola çıktı. İlk durağı yöredeki Roma kalesiydi. Boudicca’nın birlikleri kaleyi yaktılar ve Romalı tutsakları, Iceni’nin savaşçı tanrıçası Andrasta’ya kurban ettiler. Romalılar 9. Lejyonu gönderdilerse de Boudicca’nın ordusu tüm piyadeleri hakladı. Sadece süvariler kaçabildi.
     Boudicca’nın bir sonraki hedefinin Londra olduğunu tahmin eden Suetionius, Druidlerin işini bitirip şehre yollandı. Ama orada duracağına, geride sadece Romalıların yanında savaşmayacak ya da savaşamayacak olan İngilizleri bırakarak Londra’yı terk etti. Boudicca ve ordusu Londra’yı yakıp yıktılar ve hiç tutsak almadılar.
     İmparatorluğun Dönüşü
     Boudicca’nın 100 bin adamına karşılık Suetonius’un sadece 10 bin askeri vardı ama Romalı komutan, idaresi zor bir kalabalığı gördüğünde tanırdı. Şehrin dışında pusuya yatıp peşinden gelmelerini bekledi. İngilizler artık Romalı zalimleri yeneceklerinden eminlerdi. Öylesine eminlerdi ki, seyretmeleri için ailelerini bile getirmişlerdi. Kendilerini tekrar tekrar Roma birliklerinin üzerine attılar. Düşmanın daha kurnaz ve daha güçlü olduğunu anladıklarında iş işten geçmişti. İngiliz savaşçılar kaçarak canlarını kurtarmaya çalışırken aileleri de tepelerde onların kılıçtan geçirilişini seyretti.
     Bu arada Boudicca ve kızları kaçmayı başardılar. Eğer yakalanırlarsa Roma’ya götürüleceklerini ve yenilmiş savaşçılar olarak sokaklarda yürütülüp teşhir edileceklerini biliyorlardı. Bu onur kırıcı durumu yaşamaktansa kendilerini zehirlediler. Kraliçenin sadık muhafızları cesedini alıp Romalıların bulamayacakları bir yere gömdüler. Her nereye gömdülerse hiç kimse bulamadı. Ama…
     İngiliz Antikası Bir Dipnot
     Boudicca’nın son ikametgahının Londra’daki King’s Cross istasyonunda 10. Platform’un altında olduğuna dair söylentiler vardır. İstasyon, Boudicca’nın Seutonious’la son savaşını yaptığı yer olduğu söylenen eski Battle Köprüsü köyünün olduğu yere inşa edilmiştir. Başkaları ise ‘Battle Köprüsü’ adının Broad Ford Köprüsü’nün bozulmaya uğramış hali olduğu ve kraliçenin aslında Suffolk ya da Hamstead’deki Parliament Hill’de gömülü olduğunda ısrar ediyorlar. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir