Ne Arap’ın Yüzü… (21)
Ne Arap’ın Yüzü… (21)

Ne Arap’ın Yüzü… (21)

     DUYGULARLA İFADELERİN ZITLIĞI
     Arap toplumunda bir kimsenin sevincini belli etmesi iyi karşılanmaz. Kişi ne kadar neşesiz görülürse, o derece hürmet görür. Arap, dış görünüşle çok ilgilenir. Bu düşünce tarzı, onun eğlenmesini ve neşelenmesini önler. Bu gibi faaliyet ve davranışların, kimliğini ve kişiliğini zedeleyeceğini düşünür.
     Özellikle genç kızlardan sevinç ve mutluluklarını belli etmemeleri istenir. Buna karşılık kızlar, üzüntü ve kederlerini göstermekte serbesttirler. Bir kız, istemediği, beğenmediği bir erkeğin evlenme teklifi karşısında ağlayabilir. Fakat beri yandan, eğer erkeği beğenmişse ve onu istiyorsa sevincini açıkça belli etmemelidir.
     Arap, doğası gereği kederli bir insandır. Hayat ona ağır gelir, hayatı hafife alamaz. Araplar az gülerler, suratları genellikle asıktır. “Neşe, erkeğin ağırbaşlılığını götürür” derler. Kadınlar, özellikle yaşlı olanlar mutlu görünmemeye, bulundukları ortamı neşelendirecek şeyler yapmamaya, hafifmeşrep davranmamaya, spor gösterilerine gitmemeye vs. dikkat ederler. Toplu oyun ve eğlence merakı bayram ve özel günlerin kutlanması dışında, Arap sosyal bünyesine tam oturmuş değildir. Ancak son zamanlarda, yüksek tabakanın tatil günlerinde gece toplantıları tertiplediği, genç kız ve kadınların spor müsabakalarına gittikleri görülmektedir.
     Toplum içinde, karı ile kocanın, çocuklarla anne babasının ya da iki genç nişanlının aralarındaki yakınlığı belli etmeleri iyi karşılanmaz. Bu kurulların uygulanmasında yine de bazı istisnalar vardır. Bunlar, eski geleneklerin içinde yer alan ve sevgi sunumunu anlatan birtakım övgü sözcüklerinin şiirsel bir tarzda ifade edilmesiyle kendini gösterir.
     Arap, şakadan anlamaz. Yapılan şaka, sonunda ciddi bir tartışmaya dönüşür ve şakayla küfür birbirine karışır. Bununla beraber, başkasına takılmak Arap’ın en hoşlandığı şeylerdendir. Sevgi ve nefret gibi birbirine zıt duyguların olumsuz taraflarını kanalize etmek için birilerine takılmak gerektiğinde, işi şakaya vurmak, kişiyi zor durumdan kurtarmada yardımcı olur.
     Şakalaşmak, aynı zamanda cinsel yaklaşım için de kullanılır ve oldukça yaygın bir davranış biçimidir. Bu nedenle, genç kızların bu tarz davranışlara kalkışmasına ya da muhatap olmasına izin verilmez. Yani bir kız, erkeklerle asla şakalaşmamalıdır.
     Cinsel eğilimlerin Arap toplumunda yasaklanmış olmasına karşın, bir Arap erkeği, kendini bir kadınla yalnız ve uygun bir ortamda bulursa, normal olarak kadına cinsel yaklaşımda bulunmaktan çekinmez. Bu hareket, toplumda ırza, namusa ve şerefe verilen aşırı değere rağmen görülür.
     Arap’ın ilginç bir diğer davranışı da, toplum içinde sevgisini gösterme şeklidir. Seviyormuş gibi değil de, aksine nefret ediyormuş gibi davranır. Yanındaki kadını tenkit eder ve azarlar. “Erkeğin kadına küfür ettiğini işitirsen, bil ki erkek o kadını seviyordur” sözü, halk arasında sık sık duyulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir