İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-37)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (37) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 17. soru olan “Ülkemizde/İspanya’da görülen PKK/ETA terör örgütüne benzer dünya çapında herhangi bir etnik kökenli/bölücü terör örgütü hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna Türk ve İspanyol öğrenciler tarafından verilen cevaplar karşılaştırıldığında;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun “dünya çapında PKK/ETA terör örgütüne benzer amaçlarla faaliyet gösteren örgütlerin isimlerini duydukları fakat ileri düzeyde bilgi sahibi olmadıkları” görüşünde birleştikleri görülmektedir.
     Söz konusu bulgu, araştırma kapsamında görüş bildiren katılımcıların büyük bir çoğunluğunun terörün uluslararası bir kavram olduğu görüşünde birleşmeleri, etnik bölücü terörün sona erdirilmesinde uluslararası işbirliğinin önemine yapılan vurgunun belirli bir bilinç düzeyine dayalı olarak yapıldığını ortaya koymaktadır. Katılımcılar, kendi ülkelerinde görülen etnik bölücü terör sorununa benzer sorunlar hakkında geniş bilgi sahibi olmasalar da, dünya üzerindeki örneklerini farklı araçlarla öğrenmektedirler. Bu durum araştırmaya katılan Türk ve İspanyol öğrencilerde; etnik bölücü terörün dünya çapında görülebilen bir sorun olması sebebiyle, ancak uluslararası platformda sağlanacak işbirlikleri ile sona erdirilebileceği düşüncesinin oluşmasında da etkili olmaktadır.

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-38)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz