İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-38)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (38) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 18. soru olan “Türkiye’nin/İspanya’nın bölücü terör örgütü (PKK)/(ETA) hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna Türk ve İspanyol öğrenciler tarafından verilen cevaplar karşılaştırıldığında;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun PKK ve ETA terör örgütleri hakkında kısıtlı bilgiye sahip oldukları ya da hiçbir bilgilerinin olmadığı görülmektedir.
     Bu bulguya dayanarak; PKK ve ETA tarafından yıllardır sürdürülen/sürdürülmüş olan uluslararası kamuoyu oluşturma ve örgüt propagandası yapma çalışmalarının başarılı olmadığı söylenebilir. Türkiye’de ETA’nın, İspanya’da ise PKK’nın tanınırlık ve bilinirlik oranları oldukça düşüktür.

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-39)

Yazar hakkında

Yorum Ekle