İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-39)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-39)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-39)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (39) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 19. soru olan “Ülkemizdeki terörün sona erdirilmesinde; Ülkemizin askeri gücünün doğru kullanıldığını düşünüyorum ve bu kuruma güvenim tamdır.” yargısına Türk ve İspanyol öğrencilerin katılım düzeyleri incelendiğinde;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğu “Ülkemizin askeri gücünün doğru kullanıldığını düşünüyorum ve bu kuruma güvenim tamdır” yargısına katıldığını belirtmektedir. Söz konusu yargı için olumsuz görüş bildiren İspanyol öğrencilerinin sayısının oldukça az olduğu görülürken, araştırma kapsamında görüş bildiren Türk öğrencilerden söz konusu yargıya olumsuz görüş bildiren katılımcıların sayısının azımsanamayacak kadar fazla olduğu görülmektedir.
     Bu bulgular ışığında; araştırma kapsamında görüş bildiren hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun terörle mücadelede ülkenin askeri gücünün doğru kullanıldığını düşünmekte ve bu kuruma güven duymakta olduğu; fakat Türk öğrencilerin bir kısmının terörle mücadelede askeri gücün doğru kullanılmadığı ve bu kuruma tam bir güven duymadığı yönünde de görüş belirttikleri, terörle mücadelede askeri gücün kullanımına karşı duyulan söz konusu güvensizlik durumunun İspanyol öğrencilerde Türk öğrencilerde olduğu kadar karşılık bulmadığı söylenebilir.

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-40)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir