İki Boğa Bir Kurbağa

İ

İki boğa cenge tutuşmuş
Hangisinin olacak diye İnek Hanım ve çayır çimen…
Bir kurbağa vakvak eder dururmuş
Boğalar dövüşürken.
— Nen var kardeş? demiş Vakvak milletinden biri.
— Ne olacak? Baksana, demiş bizimki;
Bu kavga bitti mi ne olacak?
Yenilen boğa çayırdan kovulacak!
Kovuldu mu ne ot bulacak, ne çiçek.
O zaman bizim bataklığa gelecek,
Sazları kasıp kavurmaya.
Yandı ayağının altında kalan kurbağa!
Bugün beni ezer, yarın seni.
Görürsün neye mal olacak bize
İnek Hanım’ın yüzünden çıkan kavga.
Hacı vakvak korkmakta haklıymış;
Yenilen boğa
Gelmiş sığınmış sazlığa.
Gezdikçe yemiş, yedikçe gezmiş,
Her adımda bir kurbağa ezmiş.
Ah, böyledir işte bu dünya:
Hep küçükler yanar
Büyükler azıtınca!

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi