İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-41)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-41)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-41)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (41) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 21. soru olan “Ülkemizdeki terörün sona erdirilmesinde; Ülkemizin emniyet güçlerinin doğru kullanıldığını düşünüyorum ve bu kuruma güvenim tamdır.” yargısına Türk ve İspanyol öğrencilerin katılım düzeyleri incelendiğinde;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğu “Ülkemizin emniyet güçlerinin doğru kullanıldığını düşünüyorum ve bu kuruma güvenim tamdır.” yargısına katıldığını belirtmektedir. Söz konusu yargı için olumsuz görüş bildiren İspanyol öğrencilerinin sayısının oldukça az olduğu görülürken, araştırma kapsamında görüş bildiren Türk öğrencilerden söz konusu yargıya olumsuz görüş bildiren katılımcıların sayısının da azımsanamayacak kadar fazla olduğu görülmektedir.
     Bu bulgular ışığında; araştırma kapsamında görüş bildiren hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun terörle mücadelede ülkenin emniyet güçlerinin doğru kullanıldığını düşünmekte ve bu kuruma güven duymakta olduğu; fakat Türk öğrencilerin bir kısmının terörle mücadelede emniyet güçlerinin doğru kullanılmadığı ve bu kuruma tam bir güven duymadığı yönünde de görüş belirttikleri, terörle mücadelede emniyet güçlerinin kullanımına karşı duyulan söz konusu güvensizlik durumunun İspanyol öğrencilerde Türk öğrencilerde olduğu kadar karşılık bulmadığı söylenebilir.
     Terörle mücadelede ülkenin askeri gücüne, istihbarat güçlerine, emniyet güçlerine uluslararası toplumun güveni genel olarak incelendiğinde; Türkiye ve İspanya’nın etnik bölücü terör ile mücadelesinde askeri güçlere ve emniyet güçlerine araştırma kapsamında görüş bildiren gençlerin ortak bir güven duyduğu ve çoğunlukla bu kurumların doğru politikalar izlediği görüşünde birleştikleri görülmektedir. Araştırma kapsamında görüş bildiren İspanyol öğrencilerin terörle mücadelede ülkelerinin istihbarat gücüne de en az emniyet ve askeri güçler kadar güven duyduğu görülürken, terörle mücadelede en önemli faktörü “mücadelenin istihbarat kanadı” olarak değerlendiren Türk öğrencilerin; -İspanyol öğrencilerin ülkelerinin istihbarat teşkilatına duydukları güvene karşın-, Türkiye’nin etnik bölücü terör ile mücadelesinde istihbarat teşkilatının doğru politikalar izlemediğini düşündükleri ve Türkiye’nin istihbarat gücüne yüksek oranda bir güvensizlik duydukları görülmektedir.

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-42)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir