İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-42)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-42)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-42)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (42) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 22. soru olan “Ülkemizdeki terörün sona erdirilmesinde; Toplumsa dayanışmanın en önemli unsur olduğunu düşünüyorum.” yargısına Türk ve İspanyol öğrencilerin katılım düzeyleri incelendiğinde;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun “terörün sona erdirilmesinde toplumsal dayanışmanın en önemli unsur olduğu” görüşünde birleştikleri görülmektedir.
     Bu bulguya dayanarak, dünyanın neresinde olursa olsun terörle mücadele toplumsal dayanışmanın en önemli unsurlardan biri olarak kabul edildiği söylenebilir. Söz konusu dayanışmanın artırılması ve uluslararası platformda konu ile ilgili yapılan çalışmaların sıklaştırılması, uluslararası arenada görülen/görülecek terör faaliyetlerin önüne geçmekte en büyük etken olacaktır. Zira terörün en önemli amaçlarından biri toplumu korkutmak, yıldırmak, toplumdaki huzuru bozarak yaratılacak olumsuz algıyı kendi avantajına çevirerek durumdan kar etmeye çalışmaktır. Bu noktada toplumun teröre ve terör faaliyetlerine karşın birlik ve beraberliği, terörün sona erdirilmesinde/önlenmesinde büyük bir önem arz etmektedir.

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-43)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir