İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-43)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-43)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-43)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (43) Türk ve İspanyol Öğrenciler Tarafından Verilen Cevapların Karşılaştırılması
     Ankette yer alan 23. soru olan “Ülkemizdeki terörün sona erdirilmesinde; Terör örgütüne duyulan sempatinin azaltılmasının önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum.” yargısına Türk ve İspanyol öğrencilerin katılım düzeyleri incelendiğinde;
     Hem Türk hem de İspanyol öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun “terörün sona erdirilmesinde terör örgütüne duyulan sempatinin azaltılmasının önemli bir unsur olduğu” görüşünde birleştikleri görülmektedir.
     Bunun yanı sıra, araştırma kapsamında görüş bildiren Türk öğrencilerden söz konusu yargıya katılmayan bireylerin oranının oldukça düşük olduğu görülürken, araştırma kapsamında görüş bildiren İspanyol öğrencilerin tamamının söz konusu yargıya katıldığı, bu konu ile ilgili hiçbir olumsuz görüşe sahip olmadıkları görülmektedir. Bu durum, 16. soruya İspanyol öğrenciler tarafından verilen cevaplarda ETA terörünün sona erdirilmesinde İspanyol öğrenciler tarafından en önemli faktör olarak değerlendirilen “mücadelenin kamuoyu oluşturma kanadı” cevabını da doğrular niteliktedir.

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-44)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir