Ceylan, Karga, Kaplumbağa ve Sıçan

C

Ceylan, sıçan, kaplumbağa ve karga
Güzel güzel yaşıyorlarmış bir arada.
Yurtları uzak, çok uzak bir yerdeymiş,
Hiç insan ayağı değmemiş.
Değmiş olsa dirlik mi kalırdı?
Ama insanın bulamayacağı yer var mı?
Çöllerin ortasına git,
Denizlerin dibine in,
Yedi kat göklere çık,
Er geç tuzağına düşersin.
Ceylan bir gün oynaşırken çayırda;
Sallan kuyruk, yelken kulak bir it,
İnsanoğlunun kanlı eğlencesine
Alet olan o yezit,
Kokuyu almış, düşmüş ceylanın peşine.
Ceylan kaçmış, köpek hav hav kovalamış.
Evde, yemek zamanı, sıçan;
— Neden, demiş;
Hep dörtken üçüz bugün?
Ceylan kardeşimiz,
Bizi unuttu mu dersiniz?
— Unutmaz, demiş kaplumbağa;
Başı dertte olmalı.
Ah, karga gibi kanadım olsa
Uçar, dolanırdım çayırları.
Ya şimdi bir yardım bekliyorsa?
Bilmeden yargılamak doğru mu
Tez ayaklı dostumuzu?
Karga hak vermiş sıçana,
Çal kanat gitmiş ceylanı aramaya.
Bir de ne görsün,
Ceylan bir tuzağa düşmüş ormanda.
Çırpınıp duruyor biçare,
Ağlardan kurtulayım diye.
Karga hemen haberi vermiş dostlarına
Sonra dönüp sormuş ceylana
Nasıl düştün tuzağa diye.
Doğrusu da bu değil mi?
Önce ceylana gitse vakit kaybederdi.
Ama nice öğretmenler
Öğrenciyi kurtaracak yerde
Uzun uzun akıl yürütürler,
Neden, niçin diye bir sürü laf ederler.
Karga onlardan akıllı
Ne diye konuşsun, durum belli.
Laf edeceğine işine bakmış.
Üç dost bir düşünüp karar vermişler:
İkisi hemen, hiç durmadan
Ceylanı kurtarmaya gidecek,
Biri kalıp evi bekleyecek.
Tabii kaplumbağa olmuş evde kalan.
O gitse, yetişinceye kadar
Ceylan çoktan öbür dünyayı boylardı.
Kargayla sıçan fırlamış,
Kaplumbağa evde kalmış.
Kalmış ama, aklı ceylanda.
Dayanamamış, o da çıkmış yola,
Hantal ayaklarına,
Sırtından atamadığı dama
Küfür ede ede.
Bu arada sıçan,
Ceylanı bulmuş çoktan.
Kemirdiği gibi ağları
Üç dost güle oynaya boylamış dağları.
Avcı gelmiş, küplere binmiş.
Hani ceylan? Ceylan ormanda,
Sıçan bir delikte, karga bir dalda.
Avcı koşarken deli gibi
Bir o yana, bir bu yana,
Bakmış kocaman bir kaplumbağa.
Yatışıvermiş hemen öfkesi:
— Gel, demiş; seni yiyelim bu akşam;
Başka güne kalsın ceylan.
Almış kaplumbağayı, çantasına sokmuş;
Ama karga yukarıdan görmüş;
Gitmiş ceylana,
Durum böyle böyle demiş.
Ceylan çıkmış, görünmüş avcıya,
Mahsustan topallaya topallaya.
Avcı düşmüş ardına hemen,
Koş babam koş derken,
Atmış sırtında ne varsa.
Sıçan bunu bekliyormuş arkasında.
Hemen kemirip çantayı
Kurtarmış kaplumbağayı.
Dostlar ermiş muradına,
Avcı boş dönmüş evine.
Pilpay böyle anlatır bu masalı.
Biraz sevgisini kazanabilsem Apollon’un,
İlyada ve Odysseia’dan daha uzun
Bir destan çıkarabilirdim bu masaldan
Sizi eğlendirmek için yalnız.
Fare başkahraman olurdu bu destanda,
Her ne kadar dördü de yamansa.
Kaplumbağa bir İspanyol prensesi olur
Ve öyle diller dökerdi ki kargaya,
Casusluk, habercilik ettirirdi ona.
Ceylanın yaptığı da az iş mi?
Oyalayıp avcıyı
Vakit kazandırırken fareye?
Kelleyi koltuğa alıp her biri
Çalışmış, yapmış kendine düşeni.
Başrolü kim oynamış dersiniz?
Yürek, derim, bana sorarsanız.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi