DECAMERON-62 (Elli Yedinci Hikâye)
DECAMERON-62 (Elli Yedinci Hikâye)

DECAMERON-62 (Elli Yedinci Hikâye)

     Porto’da sert ve insafsız bir kanun vardı. Buna göre, kocaları tarafından sevgilileri ile yakalanan kadınlar, vücutlarını para ile satan fahişeler gibi, ateşte yakılırdı. Bu kanunun yürürlükte olduğu devirde Rinaldo’nun güzel karısı Filippo, sevgilisi Lazorina’nın kollarında kocası tarafından yakalanmıştı. Rinaldo, bu manzara karşısında katil olmaktan nefsini zor alıkoydu, fakat karısının hiç olmazsa kanuna göre diri diri yakılmasını istiyordu. Şikayeti üzerine kadın hâkim huzuruna getirildi.
     Kadın her âşık gibi dostlarının ihtarlarına rağmen cesaretle hakikati söylemeyi, inkar etmeye tercih etti. Böylece sevdiği delikanlıya layık olduğunu gösterecekti. Onun için cesaretle, hâkimin huzuruna gitti ve ne istediğini sordu. Güzelliği, zekası hâkimin merhametini uyandırdı. Hâkim onun olayı inkar etmesini ve ölümden kurtulmasını istiyordu. Fakat yapılan şikâyeti açıklamaya mecburdu.
     “Kocanız Rinaldo,” dedi. “İddia ediyor ki, sizi başka bir erkekle zina halinde yakalamış, kanuna göre cezalandırılmanızı istiyor. Bu iddia doğru mu?”
     Kadın sarsılmadan; “Sayın hâkim,” dedi. “İtiraf ederim ki, kocam Rinaldo beni dün gece sevdiğim Lazorina’nın kolları arasında yakalamıştır. Fakat bilirsiniz ki kanunlar genellik prensibiyle yapılmalıdır ve bunda her cinsin reyi alınmalıdır. Halbuki bu kanun yalnız kadınlar hakkında uygulanıyor. Kadınlar ise müteaddit erkekleri tatmin edebilirler. Bu kanunu kabul etmiş bir kadın var mıdır? Ve kanun yapılırken kadınlara sorulmuş mudur? İşte bu kanun bu kadar haksızdır, ama onu benim hakkımda tatbik etmekte serbestsiniz. Yalnız hükümden evvel kocama sorulmasını isterim; kendisi talep ettikçe arzusunu tatminde gecikmiş miyim?”
     Rinaldo kendiliğinden; “Hayır,” dedi.
     Kadın; “Öyle ise hâkim bey,” dedi. “Size sorarım; ona muhtaç olduğu kadarını verdiğim halde fazlası kalıyorsa ne yapmalıydım? Köpeklere mi atmalıydım, yoksa beni seven bir yiğite hizmet mi etmeliydim?”
     Mahkemede hazır olan herkes bu ince cevaba tebessüm etti ve onu alkışladı. Hâkimin talebi üzerine bu sert kanun değiştirilerek bundan böyle yalnız para için kocasını aldatanlara tatbiki kararlaştırıldı.

(Yazan: Giovanni Boccaccio – Çeviren: D. Yılmaz Tekin)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir