Ne Arap’ın Yüzü… (32)
Ne Arap’ın Yüzü… (32)

Ne Arap’ın Yüzü… (32)

     ARAPLARDA FERDİYETÇİLİK VE TOPLUM ANLAYIŞI (2)
     Bireyler, aile içindeki destek ve güvenden yardım ve güç alırlar. Buna karşılık, hizmet ve sadakatte kusur etmezler. “Aile desteği olmayanın, belkemiği yoktur” sözüyle Araplar, bu desteğin önemine dikkat çekerler. Bu nedenle, aile arasındaki müşterek işbirliğinin kendi çıkarına olduğuna, Arap gönülden inanmıştır.
     Aile topluluğunda bireyler, sürekli birbirinden talepte bulunurlar. Hatta evlendikten sonra bile, birey ebeveyninin, ebeveyni de o kimsenin gözünün içine bakar. Ailesinden yardım görmek, yetişkin bir Arap’ın duygularını zedelemez. Zira ailesinden yardım talep etmesi ayıp sayılmaz, aksine hak sayılır. İhtiyacı olan ebeveynler de çocuklarından yardım beklerler ve yapılan yardımı memnuniyetle kabul ederler.
     Devlet malını kullanmak, Araplarda âdet halini almıştır. Hâlihazırda göçebe Bedeviler, üzerinde bulundukları, sürülerini otlattıkları toprakları kabile malı saymakta ve kendi yöntem ve amaçlarına göre kullandıktan sonra, toprak verimsiz bir hale gelince başka bölgelere göç etmektedirler. Arap ülkelerinde memurların devlet araç ve malzemelerini kendi özel işleri için kullandıkları çok sık görülen hadiselerdendir.
     Şehirde yaşayan Araplar arasında özel malların kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaz. Bununla beraber, akrabalar arasında birbirlerine yakın olanlar; örneğin kardeşler, özel mallarını müşterek kullanıma açık tutarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir