Kartalla Bokböceği

K

Kartal, tavşan kardeşi kovalıyormuş.
Bir delik ararken zavallı, çıka çıka
Bokböceğinin yuvası çıkmış karşısına:
Böylesi sığınak düşman başına,
Ama girmiş içine ister istemez:
Kartal saldırınca sığınağın üstüne
Bokböceği girmiş hemen araya:
— Kuşların sultanı, demiş; kolay sizin için
Bu zavallı konuğumu kapıp götürmek;
Ama ne olur, küçük düşürmeyin beni;
Ya bağışlayın canını biçarenin
Ya benimkini de beraber alın.
Komşum, kaç yıldır ahbabım o benim.
Zeus’un kuşu cevap bile vermeden,
Bir kanat vuruşuyla sersemletmiş böceği
Ve almış götürmüş tavşan kardeşi.
Bokböceği fena içerlemiş bu saygısızlığa,
Vız diye uçmuş kartalın yuvasına
O gelmeden kırmış yumurtalarını,
Tazecik, nazlı yumurtalarını,
En tatlı umutlarını koca kartalın,
Bir tekini bile bağışlamadan.
Kartal dönüp görünce başına geleni,
Cıyak cıyak ne yaygara koparmış düşünün:
Kimden öç alacağını bilememesi
Çileden çıkarıyormuş onu büsbütün.
Havaya gitmiş sızlanıp yakınmaları;
Yaslı bir ana olarak geçirmiş o yılı.
Ertesi yıl daha yükseğe kurmuş yuvayı.
Bokböceği oraya da yetişmiş,
Yumurtalar o yıl da güme gitmiş.
Tavşan kardeşin öcü alınmış artık.
Bu sefer altı ay sürmüş kartalın yası,
Ormanları tutmuş ağıtlarının yankısı.
Ganymedes’i kanatlarında kaçıran kuş
Sonunda tanrılar kralına başvurmuş;
Götürmüş bütün yumurtalarını
Zeus’un etekleri içine bırakmış,
Tanrı korumak zorunda kalsın diye.
Orada da yumurtalara dokunmazlar ya!
Düşman yine de bırakmamış yakasını:
Bir tezek kırıntısı düşürüvermiş
Zeus’un güzelim kaftanı üstüne;
Eteklerini silkeleyince Tanrı
Fırlatıp atmış pisliği ve yumurtaları.
Kartal bu densizliğini öğrenince Zeus’un
Sarayını bırakıp gitmeye kalkmış;
— Çıkarım, demiş, senin uyduluğundan.
Uğramam göklerine, gider çölde yaşarım.
Zavallı Zeus susmuş, ne diyebilir?
Olsa olsa bokböceğini
Yüce divanın önüne çıkarabilir.
Çağırmış ve böcek anlatmış olan biteni.
Kartalı haksız bulmuş ölümsüz yargıçlar,
Ama iki düşmanı barıştıramamışlar.
Tanrılar kralı düşüne taşına,
Şu çareyi bulmuş sonunda:
— Bir başka mevsime alınsın, demiş;
Kartalın sevişip yuva kurma zamanı;
O mevsimde bütün boklugiller
Kışlak arayıp dağ sıçanı gibi
Saklansın, gün ışığına çıkamasınlar.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi