Delikanlı İle Aslan Resmi

D

       Yaşlı bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Delikanlının gözü hiçbir şeyden korkmazmış ve avlanmayı da çok severmiş.
     Yaşlı adam bir gece düşünde oğlunu bir aslanın parçaladığını görmüş. Çok korkmuş. Büyük, kale gibi bir ev yaptırmış, oğlunu oraya kapatmış. Bir daha da dışarıya çıkartmamış, ava göndermemiş. Oğlu eğlensin diyerek evinin duvarlarına çeşitli hayvan resimleri yaptırtmış. Bunların arasında da bir aslan resmi varmış. Delikanlı o resimlere baktıkça eğlenmek şöyle dursun, ava gittiği eski günleri anımsayıp içerlermiş.
     Bir gün aslan resminin yanına gitmiş.
     “Sen ne kadar kötü bir hayvansın! Bu olanlar hep senin yüzünden. Babamın gördüğü o yalancı düş yüzünden eve kapandım. Hiçbir yere çıkamıyorum. Sana ne yapsam bilmem ki?” demiş.
     Ardından da öfkeyle aslanın resmine vurmak için yumruğunu duvara indirmiş. Ama duvarın ortasında küçük, paslı bir çivi varmış. Çivi, delikanlının tırnağına batmış. Derken parmağı şişmiş ve vücudu ateşler içinde yanmaya başlamış. Bur türlü iyileşememiş. Sonunda da bu hastalıktan kurtulamayarak ölmüş.
     Aslan gerçek aslan değilmiş, bir resimmiş ama gene de delikanlıyı öldürmüş. Yaşlı babasının bütün emekleri, bütün çabaları böylece boşa gitmiş.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi