SESSİZ ÇIĞLIK-Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarı (6)

S

C İ N S E L  T A C İ Z
       TDK sözlüğünde cinsel taciz; ahlaksızca, ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme diye tanımlanmaktadır. Aynı şekilde, çalışma hayatında ekonomik güç, üst makam veya başka etkili bir göreve sahip olanların, genellikle karşı cinsi ahlak dışı birtakım tutum ve davranışlarla cinsel yönden sıkıntıya sokup rahatsız etmesidir.
       Bu kitapta yer alan ve içerikle ilgi bulunan tüm kavram ve tanımlamaları farklı başlıklar altında irdelemek mümkünse de, sonuçta bizi “Çocuğa Cinsel Taciz ya da Çocuk Tacizi” başlığı altında birleşmeye götürmektedir. Söylemler ve tanımlamalar kişilere, kurumlara göre değişebildiği gibi, ülkeden ülkeye de farklılık gösterebilir. Örneğin; Avustralya’daki NAPCAN adlı bir organizasyon(2), çocuk tacizini şu şekilde tarif etmektedir: Çocuk tacizcisi kişilerin, kurumların yapma dedikleri herhangi bir şeyin çocuklara dolaylı ya da dolaysız olarak zarar vermesi, emniyetli ve sağlıklı bir biçimde yetişkin olabilme gelişmelerini tehlikeye sokan ve hasar veren her şeydir.
       Çocuk cinsel tacizi suçtur ve bir yetişkin veya çocuktan daha büyük olan birisi ya da daha büyük bir çocuğun, çocukla cinsel aktiviteye girmesi, onun üstünde gücünü ve güvenini avantaj olarak kullanarak amacına ulaşmasıdır. Buradaki cinsel aktivite tanımı çok geniştir; sadece, Türkçede anlaşıldığı anlamda tecavüz etmek değildir. Suçlunun kendini/organlarını teşhir etmesi, özel yerlerine dokunması, okşanması/ sürtünmesi, müstehcen sözlerle rahatsız edilmesi, bunun için telefon ve diğer iletişim kanallarının kullanılması, oral/ağızla yapılan seks ve cinsel ilişki dahil hepsi tek tek cinsel tacizdir; çok geniş ve değişik aktivitelerin hepsini birden kapsar. Tacize uğrayan çocuk, genelde kandırılarak hediye ve vaatle, bazen de tehdit ve fiziksel zorlama ile aktivitede rol alır.
       Söz konusu taciz aktiviteleri, değişik ortam ve şekillerde görülür/yaşanır:
1. Fiziksel taciz; çocukları hızlıca sarsmak, sallamak, bebekleri aynı şekilde sarsarak beyinlerini hasarlamak, dövmek, tekmelemek, ısırmak, çürütmek, yakmak veya başka şekillerde çocuğa zarar vermektir. Aile, bakıcı ya da kurumlar, bunları takip ve disipline etmekten sorumludur. Çocuğa fiziksel ceza vermek amaçlı yapılmış olsa da bu ve benzeri eylemler birer taciz örneğidir.
2. Duygusal taciz; psikolojik baskı, sözlü saldırılar, beyine hasar verecek ciddi kognitif vakalar, duygusal veya mental beyin hastalıklarına yol açan davranış ve hareketler, çocuğun garip şekilde cezalandırılması (örneğin; karanlık bir yere kapatılması gibi), tedaviyi aksatmak ya da tamamen kesmek, çocuktan sevginin sıcaklığını ve ilgiyi esirgemek, bağırmak veya kemerle dövmek, “bir çocuğa takmak” suretiyle sürekli onunla negatif öfkeyle ilgilenmek, dışlamak, çocuğun şefkat ihtiyacına bir şekilde cevap vermemek, çocuğa gerekli psikolojik gelişmesi ve bakımını aksatmak, durdurmak veya gereklerini yapmamak, çocuğun önünde eşe taciz uygulamak, çocuğun uyuşturucu, alkol ve ilaç kullanmasına müsaade etmektir. Diğer yasal, kültürel ve çocuk bakımı standartlarının göz önüne alınarak bu aktivitelerin değerlendirilmesi gerekir.
3. Çocuk ihmali; yaşamın temel gereklerini çocuğa temin etmemek, yeterli beslenme eksikliği, aşılar ve tıbbi bakım, hastalandığında doktora, hastaneye götürmemek, diyabet, obezite gibi kronik hastalıkları olanlara sürekli tıbbi bakım ve ilaçları temin etmemek, terk etmek, evden atmak, eve dönmesine izin vermemek, yetersiz anne-babalık, gözlemleme, denetleme eksikliği, çocuğu zorunlu olan yasa karşıtı okula kaydetmemek, kayıtlı olanı okula göndermemek, okuldan almak, zorunlu olduğu özel ya da özürlü eğitimini verdirmemek, temin etmemek vs. bu kategoride yer almaktadır.
4. Cinsel taciz; insest (aile içinde çocuğa bakmakla ve korumakla görevli birisinin, yetişkin veya kendisinden büyük bir başka kişinin, her ülkede yasalarla tarif edilen şekilde cinsel tacizde bulunması) davranışlar, tecavüz, okşama, dokunma, öpme, vücudunun özel yerlerine dokunulması, kucağa oturtulması, organlarını aniden palto, pardösüyü açıp göstermek, porno seyrettirmek, resim ve dergi göstermek, önünde mastürbasyon yapmak, çocuğa mastürbasyon yapmak veya yaptırtmak, fuhuş yolu ile çocuğu ticari kazanç aracı yapmak, çocuğu kullanarak pornografi materyali üretmek veya ona porno seyrettirmek vs. her biri tek tek cinsel tacizdir. Türkçede anlaşıldığı gibi, cinsel taciz sadece tecavüz değildir ve gelişmiş ülkelerde, yasalar çerçevesinde çok daha fazla aktiviteyi kapsar.
       Bu aktiviteler değerlendirildiğinde karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır:
1. Her ailede, her anne babanın çocuğuna zarar verme/cinsel taciz potansiyeli vardır.
2. Çocuk tacizi sadece o aileyi ve çocuğu değil, bütün toplumu etkiler; toplum bunun faturasını kısa ve uzun vadede mutlaka öder.
3. Bir senede sadece 100 civarında bakıma muhtaç, devlet korumasındaki çocuğun anne-babası olmayı tercih etmiş bir avuç çağdaş ailenin yaşadığı ülkemizde, neden daha fazla koruyucu aile için başvurulmadığını kitabı baştan sona okuduktan sonra anlamamak mümkün değil.
4. Kesenizin değil, yüreğinizin zengin olması yeter. Bu çocuklar kurumlarda kaldıkları süre zarfında başlarına gelebileceklerini, büyüdüklerinde ise uzun vadeli etkilerini gelecek bölümlerde öğrenin. Çocukları olanlar dahil, bir çocuğa bile koruyucu aile olmak, hayata bir insan kazandırmaktır.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi