Oktay Rifat (Hürrem Sultan’a Gazel)

O

Bu dünyayı seninle sevmişim, Hürrem!
Öldürür diriltirsin, Mesih’im, Zühre’m! 

Karun’ca mal yığsam ben neylerim sensiz,
Neylenir saltanat sensiz, gözüm, gözdem! 

Allar kuşan, has bahçeden güller takın,
Bir düştür seyrettiğin aynadan modern! 

Gel kavuş akşamla, desinler: ‘Ay doğmuş!
‘Dağılmış, müjdeler olsun, zülüf, perçem!’ 

Yüzgörümlük Eflak ve Buğdan, dilersen
Bu can var, esirgenmez, iste bir tanem!

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz