SESSİZ ÇIĞLIK-Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarı (15)

S

Cinsel Taciz Suçluları Kimlerdir, Ortak Özellikleri Nelerdir? (3)

YETİŞKİNLER NEDEN ÇOCUKLARA CİNSEL TACİZDE BULUNURLAR?
       * Çocuklar bu kişilerin birinci derecede seksüel/cinsel tercihleridir.
       * Ailede ve toplumda, çocuklarla okşama, elleme, dokunma, sürtünme, kucağa alınma, güreşme vs. gibi seksüel temasa müsaade edilmesi, çocuğun cesaretlendirilmesine izin veren, teşvik eden inanç sisteminin olması, bu tür cinsel teması engellemek için, mücadele etmek için, yasalara, aile ve toplum eğitimine yatırım yapmayan devletler, endirekt olarak bu inanç sistemini körüklemektedirler.
       * Çocuk cinsel tacizcileri, cinsel olarak çocuklara karşı arzu duyarlar ve yetişkinle çocuk arasındaki seksüel temasın çocuğa çok zararlı olduğunu anlamazlar veya umursamazlar.
       * Bazı yetişkinler de, yanlış bir düşünce ile çocuğa sevgi ve şefkat gösterdiklerine inanırlar.
       * Ancak büyük bir çoğunluğu, yaptıkları şeyin yanlış ve yasalara aykırı olduğunu bilirler ve suçlarını, ellerinden geleni yaparak sürekli gizlerler.
       * İşte bu sır saklamak ve gizlilik yüzünden, daha birçok çocuğa cinsel tacizde bulunmaya devam ederler; yine gizlilik ve sır saklamak nedeniyle reddedilmezler, yargılanmazlar, hapse girmezler.
       * Çoğu inanılmaz derecede yalan söyleme uzmanıdırlar; hatta öyle ki, iyi niyetli birçok yetişkini de kandırırlar ve olanlarla ilgili çocuğun yanıldığını, yanlış anladığını, kafasının karıştığını söylerler.
       * Daha da kötüsü, bunlar çocuğun yalan söylediğine, olan biteni uydurduğuna öteki yetişkinleri de inandırırlar.
       * Bir çocuk cinsel tacizcisi tarafından işlenen çok sayıda farklı suçlarla, çok az sayıda olan, anlatan, şikayette bulunulan, cinsel tacize kurban edilen çocukların başına gelenlerle mukayese edildiğinde, varılacak tek sonuç; çocuklar cinsel tacize uğradıklarında, çok nadiren yanlış algılarlar. Çocuklar çok ender olarak bu konuda uydururlar veya yalan söylerler. Çocukların cinsel tacizle ilgili söyledikleri, anlattıkları çoğunlukla hep doğrudur. Eğer bir çocuk cinsel tacize uğradığını söylüyorsa, bunun gerçek olma ihtimali oldukça yüksektir; hatta muhtemelen çocuğun anlattığından da daha derin, sayıca fazla ve sıktır.
       * Ve muhtemelen hepimiz birkaç çocuk tacizcisini tanıyoruz, ama bundan haberimiz bile yok!
ÇOCUKLARA CİNSEL TACİZDE BULUNANLAR NEDEN BELLİ ÇOCUKLARI SEÇERLER?
       Bu kişiler, seksüel ve duygusal olarak ilgi duydukları çocukları seçerler. Bu çocuklar da hassas, duygusal ve kırılgan çocuklardır. Bu çocuklardan, cinsel tacize ve bu tacizi bir sır olarak saklamaya ikna edip kandırabileceklerini, manipüle edebileceklerini, kontrol edebileceklerini seçerler.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi