Ne Arap’ın Yüzü… (58)
Ne Arap’ın Yüzü… (58)

Ne Arap’ın Yüzü… (58)

     TOPLUMDA PUTPERESTLİK KALINTILARI (4)
     Aşırı dindar kişilerin de inayetinden medet umulur. Onlarla temas edenler, sofuların kendi şahsi lütuflarını paylaşacaklarını sanırlar. Öyle ki, bazı malzemelerin kendi kendine çoğalacağı kanısındadırlar. Örneğin; evdeki zeytinyağının kendiliğinden taşmasını ve birbiri ardından diğer tenekeleri de doldurmasını beklerler.
     Bütün bunların yanı sıra, beklenen lütuf ve iyilikler, bazı dış etkilere karşı hassastır. Bunlardan birisi de cinsel ilişkidir. Türbelerde veya mukaddes yerlerde cinsel ilişkide bulunmak, yapılacak tüm iyilikleri ortadan kaldırır. Cinsel ilişkide bulunmuş kişiler, yıkanıp temizlenmeden bu gibi yerlere gitmemelidir. Aksi takdirde, suçu işleyen kişinin başına mutlaka bir felaket gelir.
     İnayeti zedeleyen hallerden biri de, tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra yapılması gereken temizliktir. Dolu bir mide, inayet için iyi değildir. Bu nedenle, genellikle büyü ve tedavi maksatlı dualar, yemeklerden önce yapılmaktadır.
     Bu ve buna benzer birçok uygulamada ve özellikle namaz, oruç ve hac sırasında temizlik şart koşulduğu halde, Arapların çoğunluğu pistir. Müslüman olduğunu gururla söyleyen ve dininle övünen Arapların çoğunluğu, en basit sağlık ve hijyen bilgisinden yoksundur. Kent ortamında yaşayan bu tabaka arasında bir dereceye kadar temizlik bilinci yerleşmiştir.
     Normal bir Müslüman Arap ailesi, genellikle haftada bir kez, o da Perşembe günleri yıkanır. Bu oran, ailenin maddi gücü ve görgüsüne göre azalır veya çoğalır. Fellahlar ve bilhassa Bedeviler, suyu sadece içmek için kullanırlar. Bu da, çöllük alanlarda yaşayan Arapların hiçbir zaman bol su bulamayışlarının bir sonucudur. Çölde ve çadırlarda yaşayan Arapların yanından geçerken, bazen çok ağır bir koku hissedilir. Susuzluğun ve pisliğin neden olduğu bu koku, çadır ahalisine ve kullandıkları eşyalara iyice sinmiştir.(1) 

(1) Karayoluyla hacca gidişin serbest olduğu ve herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı yıllarda, hac yolculuğu yapanlar, yollarda gördükleri manzarayı ve çektikleri çileyi hatırlayacaklardır. Bu hacıların, Türkiye sınırından girdiklerinde ilk işleri temizlenmek, üzerlerindeki koku ve pisliği defetmek ve bir Müslüman’a yakışmayan bu durumdan kurtulmak olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir