SESSİZ ÇIĞLIK-Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarı (26)
SESSİZ ÇIĞLIK-Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarı (26)

SESSİZ ÇIĞLIK-Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarı (26)

ÇOCUK CİNSEL TACİZİNİN YETİŞKİNLİKTEKİ ETKİLERİNİN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER (1)
       Çocukken tacize uğramış ve/veya cinsel tacize uğramış çok sayıda kişinin kendi deneyimlerinden ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerden çıkarılan sonuçlara göre; tacizin çocuktaki etkileri birçok faktöre bağlıdır. Bunlar:
TACİZİN ETKİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       * Tacizin olduğu zaman çocuğun yaşı; çocuk ne kadar küçükse, genellikle gördüğü zarar o kadar büyük olur. Farklı gelişme dönemlerinde değişik etkileri söz konusudur.
       * Tacizi kim yaptı; eğer tacizi yapan kendi ailesi ise, üvey ailesi ise veya güvendiği bir tanıdık ise, etkileri bir yabancı olmasından genellikle daha da kötüdür.
       * Çocuğun kimseye söyleyip söylemediği; söyledi ise, kişinin reaksiyonu ne oldu ve ne dedi? Şüphe etmek, göz ardı etmek, duymazlıktan gelmek, çocuğu suçlamak, utandırmak gibi türlü reaksiyonlar, çok aşırı şekilde zarar verici ve derin izler bırakıcıdır. Hatta bazı durumlarda, tacizin kendisinden de daha kötüdür.
       * Şiddet söz konusu muydu; yanıt evet ise, ne kadar ağır olduğu,
       * Tacizin ne kadar süre ve sıklıkla devam ettiği.
ARAŞTIRILMASI ZOR OLAN DİĞER FAKTÖRLER VEYA HER KİŞİYE GÖRE ÖNEMLİ DERECEDE DEĞİŞEBİLİR FAKTÖRLER
       * Tacizin çocuğu kasten küçük düşürmek amacıyla mı yapıldığı,
       * Bu tacizin çocuğun ailesinde veya yerel kültürde ne kadar “normal” olduğu,
       * Çocuğun onu seven, sevgi dolu bir ailesi olup olmadığı,
       * Çocuğun, kendisini birisinin/birilerinin sevdiğini bilip bilmediği,
       * Çocuğun kardeşleri, arkadaşları, öğretmenleri vs. ile iyi ilişkileri olup olmadığı,
       * Çocuğun ilişkilerinde negatif duyguların kabul edilir olup olmadığı; bunların emin ve yapıcı biçimde dile getirilip getirilmediği…
       Bu faktörlerin bazıları tacizin ne kadar ağır olduğu hakkında, bazıları da çocuğun ilişkileri içerikli taciz ve çocuğun reaksiyonunu belirler. Her iki tip reaksiyon da aşırı derecede önemlidir.
       Bugüne kadar bu konuda çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Çocuklukta yaşanan tacizle ilgili ilerde görülecek etkileri anlamak ve belirlemek için, negatif olabilecekleri arttıran faktörlere “risk faktörleri” ve negatif etkileri azaltabilecek olan faktörlere de “koruyucu faktörler” denilmektedir. Her kişinin kendi yaşadığı taciz, bir başkasınınkine benzemez, tektir ve tacizi yaşayan her kişinin de sadece kendisine ait risk ve koruyucu faktörleri vardır. Bunlar onun hayatını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeye devam ederler.
       Özet olarak; bu konuların çok karışık ve kompleks olduklarını anlamak önemlidir. Taciz ve ardından gelen ihmalin, çok sayıda öteki değişken faktöre göre nasıl bir kişinin hayatının birçok yönünü etkileyebileceğinin bilinmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir