SESSİZ ÇIĞLIK-Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarı (27)

S

ÇOCUK CİNSEL TACİZİNİN YETİŞKİNLİKTEKİ ETKİLERİNİN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER (2) 

CİNSEL TACİZE UĞRAYAN ERKEK MAĞDURLARDA MUHTEMEL UZUN VADELİ ETKİLERİ
       Bu bölümde, cinsel tacize uğramış erkek çocukların mutlaka değil ama muhtemelen yaşayacakları uzun vadeli etkileri bir liste halinde sunuyoruz. Bu listedeki problem ve semptomlar teker teker herkeste görüleceği anlamında ele alınmamalıdır ya da bunları her yaşayan kişide, bu belirtilerin mutlaka birinci derecede, öncelikle de cinsel tacizden kaynaklandıkları da var sayılmamalıdır.
       Erkeklerdeki uzun vadeli etkiler, daha önce yazılmış olanlardan daha kapsamlı, daha bilimsel ve daha geçerli bilgilerdir. Bu konuda yaygın olarak kabul edilen standart ölçüler kullanılarak elde edilmiş, problem ve semptomları ortaya koyan metodolojiler seçilmiştir.
       Bu konuda, öncelikle Prof. David Lisak’ın tezi tavsiye edilmektedir ki, bu çalışma, cinsel tacize uğramış erkeklerle yapılmış görüşmelerden çok güçlü alıntılar içermektedir. Prof. Lisak, bu erkeklerin söylediklerini, alıntıları temalara ayırıyor ve bunları tutkuyla, anlayışla tartışıyor:
       * Öfke
       * Korku
       * Homoseksüellik konuları
       * Çaresizlik
       * İzolasyon ve dışlanma
       * Hukuk ve yasalar
       * Yas tutmak, kayıp
       * Erkeklik, erkek olup olmama konuları
       * Çocuklukta negatif arkadaşlık ilişkileri
       * İnsanlar hakkında negatif düşünceler, görüşler
       * Kendisi hakkında negatif görüşler
       * Seksualite, cinsellik problemleri
       * Kendini suçlama, suçluluk
       * Utanç, küçük düşürülmek
       Standart ölçüler üzerinden semptomları esas alan araştırmacılar, çocukken cinsel tacize uğramış erkeklerin, mental sağlık yardımı almış olsalar da olmasalar da, şunlardan rahatsız olabileceklerini tespit etmişlerdir:
       * Endişe
       * Depresyon
       * Disosiasyon
       * Düşmanlık ve kızgınlık, öfkeli olmak
       * Bozuk, sağlıklı olmayan insan ilişkileri
       * Kendine güveni az/düşük olmak
       * Seksüel fonksiyon bozuklukları
       * Uyku rahatsızlıkları
       * İntihar düşünceleri ve davranışları

Yazar hakkında

Yorum Ekle