Ezop’un Yorumladığı Vasiyetname
Ezop’un Yorumladığı Vasiyetname

Ezop’un Yorumladığı Vasiyetname

Ezop üstüne söylenenler doğruysa
Peygamber gibi bir adammış;
Onun aklı tek başına
Bütün Ares Kurultayı’na bedelmiş.
İşte bunu belirten bir güzel hikâye,
Sunuyorum hoşunuza gider diye.
Bir adamın üç kızı varmış,
Üçünün de huyları apayrı:
Biri içkiye düşkün, biri aşifte,
Üçüncüsü cimri mi cimri.
Bu adam vasiyetnamesinde,
Atina’nın kanunlarına uyarak,
Varını yoğunu kızlarına bırakmış,
Paylarının eşit olmasını, şart koşarak.
Analarına bıraktığı paraysa,
Yalnız kızlar paylarını elden çıkarınca
Verilebilecekmiş kendisine.
Babaları ölünce üç mirasyedi
Açmışlar hemen vasiyetnameyi.
Okumuşlar, bir daha, bir daha okumuşlar
Anlayamamışlar bir türlü
Babalarının ne demek istediğini.
Nasıl anlasınlar ki, her üç kız kardeş,
Ancak payına düşen elinden çıkınca
Anasına ayrılan parayı ödeyecek.
Varını yoğunu elden çıkaran,
Nereden para bulup anasına verecek?
Akıl mı bu? Ne demek ister bu baba?
Danışmışlar sağa sola.
Bütün avukatlar kafa kafaya vermiş,
İncelemiş, evirmiş çevirmişler,
Bin bir yorum ileri sürmüşler;
Sonunda pes edip demişler ki kızlara:
— Bölüşün mirası, bırakın üst tarafını.
Ananızın payına gelince,
Şöyle yapmanız doğru olur bizce:
Her üç kız kabullenir şimdilik,
Bu paranın üçte birini ödemeyi,
Ananız parasını hemen istemezse,
Merhumun öldüğü günden başlayan
Bir gelir bağlanır kendisine.
Böylece kapanmış mesele.
Üç paya bölünmüş, ne kaldıysa babadan:
Kızın biri kır köşkünü almış,
Bütün asmalı çardakları mardakları;
Gümüş sofra takımlarını, kaşık çatalı;
Fıçılar dolusu Yunan şaraplarını;
Hizmetçilerin yemekten anlayanlarını:
Birinci kızın olmuş, kısaca,
Boğaz işletmesiyle ilgili ne varsa.
İkinci kız aşk üstüne çalışmış;
Şehirdeki evi almış
O güzelim mobilyalarıyla;
Hadımağalarını, berberleri, terzileri;
Bütün mücevherleri, sırmaları, ipekleri.
Üçüncü kıza kalan da
Çiftlikler, tarlalar, otlaklar,
Üretimle ilgili bütün takım taklavat,
İnek, öküz, koyun, falan filan.
Miras bölüşülmüş böylece
Üç kız kardeşin de gönlünce.
Miras bölüştürmenin bundan iyisi
Can sağlığı, demiş bütün Atina halkı.
Büyük küçük herkesin aklı yatmış
Vasiyetin bu türlü uygulanmasına.
Yalnız Ezop çıkmış, demiş ki:
— Bunca kafa yorduktan sonra
Tam tersini, ama tam tersini
Uyguladınız bu vasiyetnamenin.
Adamcağız sağ olsa,
Yazıklar olsun derdi Attika’ya.
Nasıl olur da sizler,
Dünyanın en akıllıları geçinenler,
Bu kadar yanlış anlarsınız
Bir yurttaşınızın son dileğini?
Böyle demiş Ezop Babamız,
Ve şöyle bölüştürmüş mirası:
— Her kız tam tersini alacak
Gönlünce olan payın;
Hiçbiri hoşlanmayacak
Payına düşenden.
Aşk isteyen kıza şarap küpleri;
İçki düşkününe inekler,
İnek beslemek isteyene de
Tuvalet masaları verilecek.
Budur vasiyetnamenin anlamı,
Demiş kesmiş bizim Frigyalı.
Anlatmış ama sonra,
Neden böyle yapılması gerektiğini:
— En kestirme yolu budur, demiş;
Kızlara mallarını sattırmanın.
Sattılar mı, paraları olur,
Her biri böyle kolay koca bulur;
Ana alır parasını, peşin peşin
Çıkınca kızların elinden,
Babalarından kalan öteberi.
Buymuş meğer merhumun bütün istediği.
Atina halkı şaşa kalmış;
— Nasıl olur da, demişler,
Bir tek adamın kafası
Bunca danışmandan daha iyi işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir