Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (4)

R

       SEÇİM KRİTERLERİ VE KONULARIN ARALIĞI
       Bütün bu başarılı romanların, tüm dünya romanlarını da kapsayacağı elbette ki iddia edilemez. Burada akıcı ve çok okunan 200 roman ancak tanımlanabilmiştir. Bu da, bir dereceye kadar kendi okuyucularının değerlendirmesine dayanmaktadır. Bunun küçük bir hacım olduğu bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ancak kıstas, bireylerde düşünme yolunu açması ve toplumsal eylemler üzerinde derin etkiler bırakması ya da daha sonraki bir zaman aralığında yeniden canlanması veya canlılığını sürekli muhafaza etmesidir. Bizim seçtiğimiz ve araştırmaya konu olan 200 romanın, Batı kültürü üzerinde oldukça etkisi olmuş, bu etkide dilin İngilizce olmasının makul bir katkısının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu eserlere, kesinlikle bir ön yargı ile yaklaşılmamış, değerlendirilmeleri pratik, bilimsel bir dizi faktöre dayandırılmıştır.
       Burada yer alan çeşitli dönemlere ait romanlardan oluşan geniş bir yelpazenin içinden, on sekizinci yüzyıl romanının gelişimi, farklı bir kültür tarihi dönemini kapsamaktadır. Bu kitaptaki konuların kapsamlı bir listesi, son bölümdeki “Konu Dizini”nde bulunmaktadır. Tek bir başlık altında gösterilen temel konulara sadece birkaç örnek verecek olursak;
       – Eğitim reformu; Jean-Jacques Rousseau “Emile/Emile-1762”
       – Hukuki ve cezai sistem; Charles Dickens “Bleak House/Kasvetli Ev-1853”
       – Mağdur işçiler; Charles Dickens “Hard Times/Zor Yıllar-1854”
       – Alkolizm; Timothy Shay Arthur “Ten Nights in a Barroom and What I Saw There/Bir Bar Odasında On Gece Ne Gördüm-1854”
       – Hayvan davranışları; Anna Sewall “Black Beauty/Siyah Güzellik-1877”
       – Sanayi tekelleri; Frank Norris “The Octopus: The Story of California/Ahtapot: Kaliforniya’nın Hikâyesi-1901”
       – Savaş; Henri Barbusse “Under Fire: The Story of a Squad/Ateş Altında: Bir Manganın Hikâyesi-1916”
       – Eşcinsellik; Andre Gide “The Counterfeiters/Kalpazanlar-1925”
       – Tıp mesleği; A.J. Cronin “The Citadel/Şahika-1937”
       – Güney Afrika’da ırk ayrımcılığı ve Apartheid; Alan Paton “Cry, the Beloved Country/Ağla, Sevgili Ülke-1948”
       – ABD’de ırk ayrımcılığı; Ralph Ellison “Invisible Man/Görünmez Adam-1952”
       – Nükleer silahlar; Nevil Shute “On the Beach/Kumsalda-1956”
       – Zihin kurumları; Ken Kesey “One Flew Over the Cuckoo’s Nest/Guguk Kuşu Yuvadan Uçtu-1962”
       – Müslüman kadınların davranışları; MariabaBa “So Long a Letter/Çok Uzun Bir Mektup-1980”
       – Feminizm; Margaret Atwood “The Handmaid’s Tale/Evlatlığın Hikâyesi-1985”

(Yazanlar: Claudia Durst Johnson & Vernon Johnson-Çeviren: D.Yılmaz Tekin)

Yazar hakkında

Yorum Ekle