SESSİZ ÇIĞLIK-Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarı (28)

S

ÇOCUK CİNSEL TACİZİNİN YETİŞKİNLİKTEKİ ETKİLERİNİN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER (3)

CİNSEL TACİZE UĞRAYAN ERKEK MAĞDURLARDA DİĞER UZUN VADELİ ETKİLER
     Ayrıca cinsel tacizin uzun vadedeki etkileri de bazılarında cinsel kimlik gelişimi ile ilgilidir. Birçok doktor, takip ettiği vakalarda, cinsel tacize uğrayan erkeklerin şunları yaşayabileceklerini belirtmektedirler;
* Birden fazla kadın partnerle ilişki kurarak erkekliklerini “ispatlama“ girişimleri, başkalarını cinsel kurban olarak görmek, kadından kadına atlamak,
* Kendi cinsiyetleri, cinsel kimlikleri hakkında kafalarının karışık olması
* Erkek olarak yeterli olamama düşüncesi, hissi
* Erkekliğine olan güveni, kontrolü, gücü yitirmiş olmak hissi
     Nihayet bazı doktorlar, cinsel tacize uğramış erkeklerin sıklıkla kendi seksualiteleri hakkında zihinlerinin, akıllarının karışmış olduğunu ve stresli olduklarını yazmaktadırlar;
* Kendi cinsel seçim alanı hakkında kafası karışık olmak  (sexual orientation: Heteroseksüel, karşı cinsle ilişki kurandır. Biseksüel, her iki cinsle de ilişki kurandır. Homoseksüel, kendi cinsi ile ilişki kurandır)
* Cinsel tacizin kendilerinin homoseksüel olmasına neden olduğu veya olacağı korkuları
* Homofobiya: Mantıksız ve anlamsız şekilde homoseksüel düşmanlığı; mantıksız ve anlamsız şekilde homoseksüelliğe toleranssız olmak

Yazar hakkında

Yorum Ekle