Horozlar ve Keklik

H

       Adamın biri kümeste birkaç tane horoz besliyormuş. Bir gün çarşıda bir keklik görmüş. Satın alıp evine getirmiş, horozlarla birlikte aynı kümese koymuş. Horozlar, aralarına giren kekliğe türlü eziyetler etmişler, onu epeyce hırpalamışlar.
       Zavallı keklik, “Ben yabancıyım, onların soyundan değilim. Bu yüzden beni istemiyorlar!” diye söylenip üzülüp dururmuş.
       Ama bir gün bakmış ki, horozlar birbirleriyle de dövüşüp duruyorlar, kan revam içinde kalmadan birbirlerinden ayrılmıyorlar.
       Bunun üzerine keklik, kendi kendine;
       “Bu horozlar beni dövüyorlar diye neden yakınıp duruyorum. Bunlar meğerse kardeş oldukları halde birbirlerine de acımasızca kıyıyorlar,” demiş.

Yazar hakkında

Yorum Ekle