Tarihin Bilinmeyenleri (Sınav; Ülkeler)
Tarihin Bilinmeyenleri (Sınav; Ülkeler)

Tarihin Bilinmeyenleri (Sınav; Ülkeler)

     Ülkeler adlarını nereden aldılar? Kendinize en yakın bulduğunuz açıklamayı seçin, daha sonra alt taraftaki doğru yanıtlarla karşılaştırın.
     FİLİPİNLER
1. Tagalogça’da ‘püsküren volkanlar’ anlamına gelen flip’pi kelimesinden.
2. Macellan 1542’de bu ismi İspanya Kralı II. Philip’in onuruna verdi.
3. İncilin Yeni Ahit’inde Filipinyalılar’dan.
     BOLİVYA
1. Güney Amerikalı devrim lideri Simon Bolivar’dan.
2, Efsanevi İnka cenneti Bolvana’dan.
3. İspanyolca’da ‘Bolina’ parlak, ‘via’ yol anlamına gelen sözcüklerden.
     HİNDİSTAN
1. Ülkenin en yüksek kastı olan ‘Indian’dan.
2. İkiz doğurganlık tanrılarından İndio’nun dişil formundan.
3. Indus Nehri, Sanskritçe nehir anlamındaki sindhuh kelimesinden.
     ARJANTİN
1. Gabriel Marquez adındaki bir Brezilyalı şairin ‘Argenis’ adlı şiirinden.
2. Gümüş anlamına gelen Latince Argentino kelimesinden.
3. Orada bir kahraman olarak ölen İspanyol kaşif Juan Argento’nun adından.
     PORTEKİZ
1. Latince liman anlamındaki portus cale’den.
2. İspanyol hanedanının ‘kapısı’ anlamındaki porch kelimesinden.
3. Lizbon’dan Hunları kovan efsanevi İspanyol şef P’Ortuga’dan.
     ÇİN
1. Bu ismi Cengiz Han, karısı Ka’çina şerefine vermiştir.
2. Çin’i birleştiren Çin (Kin) hanedanı adına.
3. Farsça ‘çini’ denilen porselen burada yapıldığı için.
     FRANSA
1. İlk Cermen işgalciler olan Franklardan.
2. İlk hükümdarı İmparator I. Francis’ten.
3. Papa Franciscus’tan.
     AMERİKA
1. Latince’de bereketli anlamındaki ‘americ’ kelimesinden.
2. Yerli dilinde uzun gemi anlamındaki Merika’dan.
3. İtalyan denizci Amerigo Vespucci şerefine adlandırılmıştır.
     YANITLAR
1-b. Macellan, Filipinlere İspanya kralının adını verdi. Malay takımadalarını oluşturan 7.100 ada 1521’den 1898’e kadar İspanyol kolonisiydi.
2-a. ‘Kurtarıcı’ adıyla tanınan Venezuela doğumlu popüler asker ve devlet adamı Simon Bolivar, on sekizinci yüzyılda Peru vatandaşlarına bağımsızlık savaşlarında önderlik etti.
3-c. Gezegenimizdeki ilk insanlardan bazıları Hindistan’ın kuzey batısındaki Indus Nehri kıyılarında yaşadılar.
4-b. İspanyollar 1500’lerde bölgede hak iddia ettiler. Yeraltı madenlerinde bulunan ve Gümüş Nehir’in (İspanyolca ‘Rio Plata’) taşıdığı binlerce ton gümüş dolayısıyla Latince bu adı verdiler.
5-a. Romalılar burayı MÖ 200 civarında fethettiler. Onların kullandığı isim kaldı.
6-b. Çin (Kin) hanedanı Çin’i MÖ 221’den 205’e kadar yönettiler.
7-a. Gal, Cermen boyu Franklar tarafından ele geçirilene kadar Roma İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Oraya ‘Galya’ derlerdi.
8-c. Alman haritacı Martin Waldseemuller Amerika’yı haritaya geçirdi ve buraya Vespucci’nin adını verdi; Vespucci o zamanlar herkesin aksine, Amerika kıtasının Hindistan’ ın bir parçası olmadığını düşünüyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir