Tarihin İlk’leri (6)

T

Uçak Taşıyan İlk Gemi
     Üzerine kurulan uçuş güvertesi ile uçak taşıyan ilk gemi, Amerikan hafif kruvazörü “Birmingham”dır. Pilot Eugene Ely, 14 Kasım 1910 günü, gemi, Chesapeake Körfezi’ne demir atmış durumdayken, 50 beygir gücündeki “Curtiss” tipi uçağıyla Birmingham’dan havalandı ve 2.5 mil uçtuktan sonra, Norfolk yakınlarındaki Willoughby Spit’e indi.
Bir geminin güvertesine uçakla ilk inen pilot da, Eugene Ely‘dir. Bu pilot, 18 Ocak 1911 günü saat 11.0l’de San Francisco Körfezi’nde bulunan Pennsylvania kruvazörünün 40 metrelik uçuş pistine inmeyi başardı.
Uçaklarda İlk Çift Yönlü Haberleşme
     Çift yönlü haberleşme sistemine sahip olarak kurulan ilk filo, 141 no’lu Londra’yı Savunma Birliği’dir (RFC). Bu birliğin eğitimini yaptıran telsiz subayı F.S. Mockford, “Mayday” olarak da bilinen acil yardım çağrısını bularak, savaştan sonra dünyanın en ünlü kişileri arasına katıldı.
Savaşan İlk Uçak Gemileri
      Uçak gemilerinin bir savaşta ilk kez aktif görev üstlenmeleri, 1914 yılı Nisan ayında oldu. O tarihte, ABD savaş gemisi “Mississippi” ile “Birmingham” kruvazörüne, beş Amerikan deniz uçağı ile birlikte Vera Cruz’a gitme emri verildi. Söz konusu uçaklar, gemilerin yan tarafından suya indirildikten sonra, Meksika hatları üzerinde keşif uçuşu yapmak üzere havalandılar.
Dünden Bugüne Zırhlılar
* Romalılar’da: Deri giysiler üzerine yatay olarak sıralanan demir bandajlar, bronz menteşelerle birbirine bağlanırdı. Demir ya da bronzdan yapılan başlıkların her iki yanında, yanakları da koruyan muhafazalar uzanırdı.
* Normandiyalılar’da: Küçük demir halkalardan örülen bir giysi, yüz hariç vücudun tümünü kaplardı. Başa sıkıca oturan başlığın, burun üzerinden ağıza kadar sarkan bir uzantısı vardı. Ayrıca bir de kalkan kullanılırdı.
İlk Zırh
Bilinen en eski zırhlar, M.Ö. 2000 yılında, Mezopotamya’da bronz pullardan yapıldı. Zırh, oradan Doğu’ya yayıldı ve en yaygın örnekleriyle Japon Samuray savaşçılarının üzerlerinde görüldü. Yunanlılar, bronzdan bacak ve göğsü koruyan plakaları geliştirdiler. Romalı generaller de bu tür zırhlar kullanıyorlardı. Romalı lejyon askerlerinin zırhları ise, giysilerinin üzerine takılan demir bantlardan oluşuyordu.
     İngiliz Kralı William’m süvarileri ise, 1066 yılında metal halkalar takılmış gömlekler giyiyorlardı.
* Ortaçağ zırhı: Çelik plakalardan oluşan bu zırh, 14. Yüzyılda gelişimim tamamladı. Vücudun tüm bölümleri, bu çelik yığını ile gizleniyor, giysiler de bu zırhın altında kalıyordu. Ağırlıkları 30 kiloya kadar çıkanı vardı.
* Günümüzde zırh: Güvenlik güçlerinin giydiği emniyet yelekleri, naylon gibi yüksek dirençli liflerin sayısız tabakalar halinde üst üste konması esasıyla yapılır. Hafif başlıklar ve kırılmaz camdan yapılan yüz koruyucuları, bu yelekleri bütünler.
13.
yüzyılda zırhlara, vücudun önemli yerlerini koruyan parçalar eklendi. 15. yüzyılda ise zırhlar, tüm vücudu koruyacak biçimdeydi ve ağırlıkları 30 kiloya yaklaşıyordu. Tüm vücudu koruyacak kurşun geçirmez zırhların, taşınamayacak kadar ağır oldukları ortaya çıkınca, 1650 yılından itibaren, yalnızca göğsü ve sırtı korumaya yarayan tabakalar yapıldı.
Günümüzde zırhların yapımında, çok hafif olan naylon, plastik ya da fiberglas gibi kurşun geçirmez maddeler kullanılıyor.
Seyirdeki Gemiden Uçakla İlk Kalkış
Böyle bir kalkışı, dünyada ilk kez Teğmen Samson, “Short S.JB” türü uçağıyla Weymouth’ta 8 Mayıs 1912 günü gerçekleştirdi. O gün, İngiltere Kralı V. George, donanmayı teftiş ediyordu. Teğmen Samson, 10.5 knot hızla seyreden HMS Hermes gemisinden uçağıyla birlikte havalandı.

Yazar hakkında

Yorum Ekle