Ne Arap’ın Yüzü… (73)

N

     ARAPLARLA İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ NOKTALAR VE ÖNERİLER (2)
     Arap denince ilk akla; kum, çöl, sıcak, deve, petrol kuyuları, sokaklarda başıboş dolaşıp yabancıların peşine takılarak gezen ayak takımı, dilenciler, bozuk idareciler, despot yöneticiler, sarıklı sakallı dini liderler, çok kadınlı harem yaşantısı ve ihtiraslı aşk geceleri vs. gelir. Arap’la daha sıkı ilişki kurmak için yukarıda sıralanan konular ve benzerleri hakkında az çok bir fikrinizin olması gerekmektedir.
     Arap boş yere çaba harcamasının nedenlerini genellikle dış sebeplerde arar. Kabahati başkalarına yüklemeyi tercih eder. Bunun yanı sıra; saldırgandır ve duyguları içe dönük değildir. Mutlaka başka birine yöneltilmiştir. Derhal tartışmaya ve tehdide başlar. Bu daha ziyade sözle olur ve kolayca sakinleşir. Arap konuşmayı sever, ama icraattan kaçınır. Verdiği sözler ve yaptığı planlar, uygulayabileceğinden ve gerçekleştirebileceğinden çok daha fazladır.
     Araplarda toplum düşüncesi tam olarak gelişmemiştir. Sosyal bilinç zayıftır. Hükümete güven yoktur. Kendini yönetenlere asla inanmaz.
     Bu karakteristik özelliklerini bilmek, siyasi açıdan Arap’ın gücü hakkında bir karara varmak için çok önemlidir. Arap’ın topluma karşı duyduğu sorumluluk, diğer kimselere karşı olan ilgisi, hükümete karşı tutumu vs. onun hakkında varılacak karara tesir edecek ipuçlarıdır.
     Arap’la dostça ilişkiler kurmak için; atalarının parlak geçmişi, dünya kültürüne olan katkıları ve diğer değerli miraslarından söz etmek yeterlidir. Araplar, geleneklerine bağlı bir halk topluluğudur. Geleneklerine uyulması, onların iyi niyetlerinin kazanılmasında faydalı olacaktır.
     Arapların özellikle kişisel saygınlıklarıyla ilgilenildiğini bilmeleri size yarar sağlar. Arap’ın gururuna saygı duymak, birçok avantajı beraberinde getirebilir. Bilhassa kadınlarının davranışı ve namusu konusunda çok hassastırlar. Toplumda Arap kadınlarıyla arkadaşlık etmekten veya bir Arap’ın kadın ya da kız akrabaları hakkında konuşmaktan sakınmalıdır. Şunu da özellikle belirtmek gerekir ki, son yıllarda Arap dünyasında yaygınlaşan batılılaşma hevesi ve ekonomik rahatlığın getirdiği serbestlik nedeniyle kadın-erkek ilişkileri, yüksek tabaka içinde ilerlemiş durumdadır. Hristiyan Araplar arasında bu konu daha açık bir şekilde izlenebilmektedir. Arap dünyasındaki aşırı tutuculuğa rağmen, evli erkek ve kadınlar, birbirleriyle gizli ilişkilere girmekten kaçınmamaktadırlar. İslam dininin kuralları ve Arap gelenekleri, bu gibi gayri meşru ilişkileri engelleyememektedir.
     Dostça bir ilişki için ilk adım atıldığında, Arap’ın ilgisini çeken belirli bir konunun gündeme getirilmesi faydalı olur. Örneğin; dünya sorunlarında Arap ülkelerinin önemi, coğrafi bölge olarak stratejik konumları, bu topraklarda zengin petrol yataklarının bulunuşunun Allah’ın lütfu olduğu, son peygamberin Arap toplumunun içinden çıkışı, Kur’an’ın Arapça olarak yazılmış olduğu vs. gibi konulardan söz etmek, dostluk için büyük avantajlar sağlayabilir.
     Diğer taraftan, Arap’ı kolaylıkla sinirlendirecek hassas noktalardan kaçınılmalıdır. Örneğin; eşinden, yetişkin kızından söz açmamak, kendi şerefini zedeleyecek hususlara değinmemek, Arap ülkelerini başka devletlerin yönettiğinden bahsetmemek gereklidir.
     Araplar cömert kimselerden hoşlanırlar. Kendilerinin de eli açıktır ve ikramda bulunmaktan zevk duyarlar. Buna mukabil, karşısındakinden de çok şey beklerler. İlişkilerinde, çıkar tek taraflı işlememelidir.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz