Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (8)

R

ZAMAN ÇİZELGESİ (AFRİKA-MISIR) 

M.S.647
Araplar Mısır’ı fetheder; onlarla birlikte İslam dini de Mısır’a girmiş olur.

1869
Süveyş Kanalı açılır. 

1870
Mısır iflas eder; kanalın denetimi Avrupalı alacaklılardan İngiltere ve Fransa’ya devredilir. 

1882
Mısır’da İngiliz işgali başlar; onların kuralları geçerli olur. 

1904
Mısır’ın Avrupa’ya olan borçlarının geri ödemesi başlar, ancak ülkedeki İngiliz varlığına Avrupalı devletler tarafından tanınan hak ve yaptırımlar devam eder. 

1914
İngiltere, Süveyş Kanalı üzerindeki kontrolünü devam ettirmek amacıyla Mısır’a hamilik teklif eder. 

1919
Milliyetçi bir grup, İngiltere’den bağımsızlığı elde edebilmek için şiddetli bir isyan başlatır. 

1922
İngiltere, bağımsız Mısır monarşisini kabullenir, ancak ülkede bir varlık olarak konumunu muhafaza eder. 

1941-1945
Siyasi ajitasyon İkinci Dünya Savaşı sırasında azalırken, Mısır’da açlık yaygınlaşır. 

1948
Protestolara rağmen, Faruk Mısır kralı olur. 

1952
Mısır’da askeri devrim gerçekleşir; ordu Kral Faruk’u görevden alır. 

1953
Mısır’da cumhuriyet ilan edilir. 

1954
Devrimden buyana Mısır’ın sanal lideri olan Cemal Abdülnasır, devlet başkanlığına seçilir. 

1956-1957
Nasır, Avrupa ve Amerikan nüfuzuna karşı, Arap ve Afrika devletlerinin birleşmesi projesiyle rest çeker. Bu öneriye diğer bazı dünya devletleri de katılır. Necib Mahfuz, Kahire Üçlemesi’ni yayınlar. 

1968
Assuan Barajı tamamlanır. 

1970
Enver Sedat, Nasır’ı devirmeyi başarır. 

1976
Feminist hekim Neval El Saddavi, Tanrı Nil Kıyısında Öldü romanını yayınlar. 

1981
El Saddavi, Sedat’a karşı çıkan yüzlerce muhalifle birlikte tutuklanır. Sedat öldürülür; yerine geçen Hüsnü Mübarek tüm tutukluları serbest bırakır. 

1984
Neval El Saddavi, kadın hapishanesindeki anılarını yayınlar. 

1988
Necib Mahfuz, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanır. 

1992
Müslüman köktendinciler; hükümete, Hristiyanlara ve örtülü olmayan kadınlara saldırılar düzenler. El Saddavi Mısır’dan sürgün edilir. 

1994
Aşırı dinciler, Necib Mahfuz’u kaçırmak ister ve boynundan yaralar.

İNCELENEN YAZARLAR VE KİTAPLARI 

* Necib Mahfuz (The Cairo Trilogy/Kahire Üçlemesi 1956-1957)

* Neval El Saddavi (God Dies by the Nile/Tanrı Nil Kıyısında Öldü 1974)

(Yazanlar: Claudia Durst Johnson & Vernon Johnson-Çeviren: D.Yılmaz Tekin)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz