Psikolojik Savaş (1)

P

PSİKOLOJİK SAVAŞIN ÖNEMİ
     Bireylerin ve toplumların kavgalarının altında yatan psikolojik boyut hep merak ve ilgi alanımız olmuştur.
     General Eisenhower, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, “Askerî bilimlerde yaşadığımız en büyük değişim, psikolojik savaşın belirli ve tesirli bir silah olarak gelişmesidir” demiştir. Eisenhower savaş öncesi ocak başı sohbetleri düzenleyerek Amerikan toplumunu savaşa zihinsel olarak hazırlamıştı.
     İnsan odaklı post-modernizmde barış ve kavganın psikolojisi daha da önem kazandı.
     İnsanlık tarihi, son 30 yıl hariç, en savaşsız dönemi yaşadı. Bunun en büyük nedeni nükleer gücün varlığıdır. Yapılacak büyük bir savaşın tarihin sonu olabileceği korkusu güç odaklarını kansız sonuç almaya mecbur bıraktı.
     8 Kasım 1989’da Berlin duvarı neşeyle parça parça söküldü ve hatıra olarak saklandı. Berlin duvarı, iki sistem arasında psikolojik sınırın somut bir sembolüydü. Kapitalist dünya, psikolojik savaş yöntemlerini, soğuk savaş döneminde çok iyi uyguladı.
     Böylece sosyalist halkın; düşünce, inanış ve hayat görüşlerini kendine yakın hale getirdi. Psikolojik savaş ile kan dökmeden tarihin en büyük zaferini kolayca kazandı.
     Kabadayıvari gösterileri saymazsak, artık büyük savaş yok! İnşallah da olmaz! Etkili propaganda yöntemleri ile yürütülen, tasarlanmış, planlı bilgi savaşı var.
     Bu yazımızda, klasik psikolojik savaş bilgileri dışında, bilgi savaşı, elektronik savaş, beyin kontrolü, propaganda yöntemleri ve bilgisayar devrimi, internet taarruzu, tarihsel bilgiler, gelişen intihar eğilimleri, baskıcı kültürlerin etkileri, itaat kültüründen demokratik kültüre geçiş ya da tam tersi, psikolojik savaşta yer alanların ruh hallerinin tahlilleri, insanların ruh hallerinin nasıl etki altına alındığı gibi alt konuları da işleyeceğiz. Ve mümkün olduğu kadar örneklerle bilgileri çarpıcı hale getirmeye çalışacağız. Bireysel ve toplumsal mutluluk için sevgi ve güvenin önemini vurgulamaya özen göstereceğiz.
     Hile ve aldatmaların etkili olabilmesi için, gizli kalması gerekir. Amacımız hile ve aldatma yöntemlerinin bilinmesini sağlamakla toplumsal ahlaka hizmet etmektir. Psikolojik savaşta yenilen taraf, bilgi gücü zayıf olan taraftır. Doğru insanların ayakta kalmak, toplumun geleceğinde söz sahibi olmak gibi bir kaygıları varsa, bu yazıları dikkatle okumaları önemlidir.
     1991’de çöl fırtınası operasyonu öncesi petrole bulanmış bir karabatak fotoğrafı CNN’de sürekli yayınlandı. Dünya halklarını savaşa inandırdı. Sonradan bunun Fransa’da tanker kazası ile petrole bulanmış karabatak olduğu anlaşıldı. 2002’de Irak operasyonu yapılmak isteniyor fakat yeterli dünya desteği sağlanamıyordu. Kara propagandanın açığa çıkmış olması bir güven kaybı yaratmış olabilir mi?
     Hırslı ve doyumsuz insanlar, her şeyi silah haline getirirler. Bilgi çağında yaşıyoruz artık. Bilginin silah olarak doğru kullanılmasına ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesine hizmet etmek için bazı bilgileri sistematize ederek sizlere takdim etmeyi amaçladım.
     Post-modernizm, toplumsal barış ve huzur için insan psikolojisini merkez alan politikalar üretilmesini öneriyor. Fukuyama eserlerinde, ekonomide bunun önemli olduğunu savundu. Güvenlik alanında da toplum mühendisliği, birey odaklı çalışmaları terk etmek zorundadır.
     Millî güvenlik politikalarını belirleyenlerin hata yapmamaları, toplumu iyi okumalarına bağlıdır. Böyle bir konuya dikkat çekmek bana göre ahlaki bir görev olmalıdır. Bu yazılarla görevimi yerine getirmeye çalışacağım.
     Bireysel mutluluktan toplumsal mutluluğa insanları götürmek için küçük bir katkı dileğiyle…

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz