Psikolojik Savaş (2)

P

GİRİŞ
     İnsan psikolojisinde, hâkim olma arzusu hep olmuştur. Kontrolü elinde tutmak isteyen kişi veya kişiler, ahlâki sınırlar içinde veya dışında kalarak bunu devam ettirmeye çalışırlar. Egemen olma duygusu evrensel bir duygudur. Bu duyguyu adil ve doğru yönetebilmek, tarihte çok az liderde gerçekleşmiştir., ister ailede, ister şirket yönetiminde, isterse ülke yönetiminde olsun bazı psikoloji yasaları biliniyorsa doğru kararlar verilecek, doğru yöntemler uygulanacaktır.
     Psikolojik savaş; klasik anlamdaki savaşın kazanılması veya kaybedilmesinde; savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesinde yahut sorunların çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almak olarak tanımlanır.
     Düşmanını tanımayan, savaşta yenilir. Hem kendisini hem düşmanını tanımayan, savaşta yenildiği gibi savaştan sonra da toparlanamaz. Düşmanını tanımayıp kendisini tanıyan, savaştan sonra başarıya ulaşabilir. Hem kendisini hem düşmanını tanıyan gücün ise, yenik düşme ihtimali yok gibidir. Kendisini tanımayıp düşmanını iyi tanıyan gücün, savaşta yenik düşme ihtimali yüksektir.
     Psikolojik savaşın birinci adımı, hasmını ve kendini iyi tanımaktır.
     İkinci adımı, baskı ve ikna yöntemlerini ustaca kullanarak karşı tarafta psikolojik çöküntü uyandırmaktır. Yıldırım Bayezid ve Timur için verilen bir örnek vardır: Savaştan sonra iki hakan birlikte durum değerlendirmesi yapıyorlar. Yıldırım;
     “Kuvvetlerimiz denkti, sen nasıl başarılı oldun?” diye soruyor.
     Bunun üzerine Timur parmağını uzatarak;
     “İkimiz de birbirimizin parmaklarını ısıralım,” diyor. Bir müddet sonra Yıldırım acıya dayanamayarak “Ah!” deyince, Timur parmağını hemen kurtarıyor ve sonra da; “Biraz daha dayansaydın ben yenilecektim,” diyor.
     Klasik anlamdaki psikolojik savaş, ST 33-5 gibi Harp Talimnamelerinde anlatılmıştır. Bu yazılar, klasik bilgileri vermekle birlikte pratik yaşamda, uluslararası ilişkilerde, ülke ve dünya politikasını belirleyenlerin de, karar vericilerin de mevcut ruh durumunu, toplumun psikolojik özelliklerini iyi anlayıp doğru adımlar atılmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz