Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (11)
Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (11)

Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (11)

     ZAMAN ÇİZELGESİ (AFRİKA-KENYA)

 1886-1890
İngilizlerin Kenya’ya yönelik hareketleri başlar; 1902’de batıda, 1908’de güneyde ve 1918’de kuzeyde yeni bölgeler kazanılır.
1902
Çok sayıda Avrupalı aile Kenya’ya gider ve yerel arazileri devralır; yerlileri çiftliklerinde zorla çalıştırıp emeklerini sömürmeye başlar.
1914
Danimarkalı yazar Isak Dinesen, kocasıyla Kenya’ya taşınır ve 1931 yılına kadar orada kalır.
1918
İngilizler, Kenya üzerinde güvenlik kontrolü oluştur.
1920
Kenya, İngiliz vali tarafından yönetilecek bir Britanya kolonisine dönüşür. Siyah Afrikalıların ofis açmaları ve oy kullanmaları yasaklanır.
1924
Kikuju Merkez Birliği, özgürlük ve reform için, arazilerin ilk sahiplerine geri dönüşünü savunmak amacıyla çeşitli eylemlere başlar.
1937
Isak Dinesen’in Out of Africa/Afrika Dışında kitabı yayınlanır.
1940
Farklı yerli gruplarıyla diğer yerliler ve İngilizler arasındaki düşmanlıklar devam ederken, iktidara Jomo Kenyatta gelir ve ilk yaptığı iş, Kenya’daki Afrikalıların ofis açmaları ve oy kullanmaları haklarını geri vermek olur.
1952
Mau Mau İsyanı, Kenya’daki İngiliz yönetimine karşı kuvvetli bir direnç başlatır.
1956
İngilizler Mau Mau İsyanı’nı bastırmak için, bu süreçte 10.000 Afrikalı’yı öldürür.
1963
Kenya bağımsızlığına kavuşur, Jomo Kenyatta ilk devlet başkanı olur.
1964
Kenya’da cumhuriyet ilan edilir.
1964-1978
Bu süreç içinde Kenya, Kenyatta tarafından yönetilir. Bir süre ekonomide büyüme yaşansa da, özgürlük yanlısı sivillerin toptan hapis cezalarını askıya almak gibi Batı yanlısı eylemlere yönelenleri bastırmak amaçlı zorba taktikler kullanılır.
1972
Yazar ve akademisyen Ngugi wa Thiong’o, Kenya’daki Nairobi Üniversitesi Edebiyat Bölümü Başkanı olur.
1977
Ngugi wa Thiong’o, Kenyatta’yı sert şekilde eleştirdiği Kan Yaprakları kitabını yayınlar.
1978
Ngugi wa Thiong’o tutuklanır ve Nairobi Üniversitesi’ndeki görevini kaybeder. Aynı yıl Kenyatta ölür ve yerine bir popülist olan Daniel arap Moi’nin yönetimi başlar.
1981
Ngugi wa Thiong’o, A Writer’s Prison Diary/Bir Yazarın Hapishane Günlüğü kitabını yayınlar.
1982
Moi’nin hükümeti, başından beri izlediği popülist tutumunu terk etmesinin ardından, Kenya’nın tek partili bir ülke olacağını ilan eder. Kenya giderek derinleşen ekonomik bir felakete doğru kayar. Ngugi wa Thiong’o Kenya’dan sürgün edilir.
1992
Ngugi wa Thiong’o, New York Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat profesörü olur.

(Yazanlar: Claudia Durst Johnson & Vernon Johnson-Çeviren: D.Yılmaz Tekin)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir