Psikolojik Savaş (3)
Psikolojik Savaş (3)

Psikolojik Savaş (3)

BAZI TANIMLAR
Strateji: Bir gücün siyasi, askeri, ekonomik ve psikolojik kuvvetlerini istenilen alanda kullanma, istenen hedeflerin elde edilmesi için plan yapma sanat ve bilgisidir.
Taktik: Belirlenen hedef ve strateji doğrultusunda en iyi hareket tarzının sanat ve bilgisidir.
Askeri Psikolojik Savaş: Psikolojik hedef, psikolojik konu belirlendikten sonra savaşta veya olağanüstü durumlarda düşman ve dost toplulukların duygularını, düşüncelerini ve hareketlerini, inançlarını, hayat görüşlerini, savaşın başarısını desteklemek üzere, propaganda ve önlemlerin planlanarak kullanılmasıdır.
Askeri Psikolojik Faaliyet: Barış halinde iken veya harekât alanı dışındaki bölgelerde uygulanan, planlanan, sevk ve idare edilen psikolojik çalışmalardır.
Bilgi Savaşı (Information Warfare): Bilgisayar çağında habercilerin kurşunla öldürülmesi, istihbarat ve komuta merkezinin bomba ile tahribi yerine, düşmanın bilgisayarlarına girerek enerji şebekesi, telefon sistemi. Malî şebeke, ulaştırma tesisleri ve akaryakıt ikmal hatlarına taarruz etmesidir. Sosyal hayatı büyük ölçüde tahrip etmek hedeflenir.
Elektronik Savaş: Mikrodalga, FM kanallarını kullanarak düşman askerini etkisiz hale getirmek, planlanan hedefe gidişi kolaylaştırmaktır.
Kişilik: Bireylerin sosyal durumlar karşısındaki özel olan veya olmayan bütün duygu, düşünce ve davranış kalıplarıdır.
İçgüdüler: İnsanın eylemde bulunmasına neden olan içsel sevk edicilerdir.
     – Fizyolojik Güdüler; Açlık, cinsellik, dinlenme, uyuma, korunma vs.
     – Psikolojik Güdüler; Başarma, güvenme, inanma, sevme, sevilme, övme, övülme, kontrol duygusu vs.
     – Sosyal Güdüler; Aile sahibi olma, sosyal gelecek, kendini güvende hissetme vs.
Psikolojik Hedef: Düşmanda korku, dehşet, ümitsizlik, gelecek kaygısı, yorgunluk duyguları uyandırarak onu kendi etkisi altına sokmaktır.
Kitlesel İç Düşman: Barışta kullanılan bir yöntemdir. İşgal edilen bir bölgede yasalara saygılı olmayan, ayaklanabilecek grupların potansiyel tehlike ilan edilmesidir. Faşizmde, yasalara saygılı olan halk, etnik ve dinî gruplar, yönetenler gibi düşünmeyen her birey veya grup iç tehdit olarak algılanır. “Elma yemek yasaktır” gibi basit bir yasa çıkarılır. Bu yasaya uymayanlar, “Devlete karşı geliyor” diyerek eylem planına alınır. ABD’de komünizmle mücadele döneminde Mc Charty, Almanya’da da Hitler, Yahudilere karşı bu yöntemi kullanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir