İstihbarat Sohbetleri (5)

İ

HABER KAYNAKLARINA GÖRE İSTİHBARAT ÇEŞİTLERİ (Açık Kaynak İstihbaratı)
     Haber kaynaklarına göre istihbarat tasnifinde gizli ve açık istihbarat faaliyeti söz konusudur. Gizli istihbarat faaliyeti hedef kişi ve kurumların bilgileri haricinde yapılmakta ve burada gizli bir eylem ve yönlendirme olgusu geçerli olmaktadır. Örneğin; bir insanın istihbarat servisine angaje edilmesi yoluyla bilgi temin edilmesi fevkalade önemlidir. İngiliz iç istihbarat ve kontr-espiyonaj servisi MI5’in eski şefi ABD’de, 11 Eylül olaylarındaki istihbarat eksikliği konusunda yaptığı yorumda; “En güvenilir istihbarat kaynağı insan; örgüte uzun süre önce sızdırılmış, örgütte uzun süre kalacak ve de operasyonel bilgiye ulaşacak konuma gelecek ajanlardır. Fakat bu kaynaklar angajesi en zor olanlardır” demektedir.
     Açık kaynak istihbaratı; kamuoyuna açık, yazılı, görsel ve işitsel araçlar ile yayınlanan bilginin belirli bir hedefe göre kıymetlendirmeye tabi tutulmasıdır. İstihbarat bilgisinin %90’ı açık kaynaklardan toplanır ifadesi, istihbarat alanında geçerli olan bir yaklaşımdır.
     Açık kaynak istihbaratı özellikle geçen 10 yıllık zaman süresince fevkalade yoğunlaşmış, fakat bu durum haber ve bilgi karmaşasına sebep olmuştur. İstihbarat servisleri çok kanaldan akan bilgi trafiğine ulaşamaz, bunları kıymetlendirme ve analize tabi tutamaz hale gelmişlerdir. Özellikle ABD istihbarat servisleri çok kanaldan farklı yapıda ve dilde gelen istihbaratı değerlendiremez duruma düşmüş, hangi bilginin güvenilir, hangi bilginin ise asılsız olduğu istikametinde bir sınıflandırma çalışmasından yoksun kalmışlardır.
     Açık kaynaklar önümüzdeki dönemlerde de istihbaratın en önemli kaynaklarından birini oluşturmaya devam edecektir. Fakat önemli olan; ham bilgiyi etkili bir şekilde kıymetlendirerek, farklı metotlar ve kaynaklarla  bilgiyi teyit etmektir.

(Gelecek yazı: Siyasi İstihbarat)

Yazar hakkında

Yorum Ekle