İstihbarat Sohbetleri (7)
İstihbarat Sohbetleri (7)

İstihbarat Sohbetleri (7)

Askerî İstihbarat
     Devletlerin aslî görev ve mes’uliyet alanlarından biri ve belki de en önemlisi, halkının ve sahip olduğu kara parçasının iç ve dış güvenliğini temin etmektir. Tabii ki bu alanda dış güvenliğin fiilen sağlanması Silahlı Kuvvetler tarafından icra edilir. Bu noktada askerî istihbarat fevkalade önem arz etmektedir. Zamanımızda askerî ve sivil istihbarat alanları ve faaliyeti birbirine karışmış durumdadır ve bu önemli bir problemdir. Askerî istihbarat faaliyetinin sivil alana ircası, devlet siyasetini olumsuz yönde etkilediği gibi onulmaz demokratik yıpranma, esas sivil istihbarat faaliyetinin durması ve gerilemesi gibi neticeler doğurabilmektedir.
     Bir devlet, askerî istihbarat yönüyle komşu ülkelerin durumunu harfiyen bilmek ve taktiklerini bu doğrultu üzerinde geliştirmek zorundadır. Bu tür istihbaratta; izlenen devletin askerî yapısı, halihazırda bulundurduğu kuvvet durumu, komuta kademesinin takdir ve görüşleri, silah ve araçların miktar, tür ve kaliteleri, genel olarak askerî kabiliyetleri, elektronik ve teknolojik harp kabiliyet ve seviyeleri, askerî eğitim teknikleri, yaptıkları askerî anlaşmaların şartları, askerî yapının ülke içindeki konumu, ordu üzerinde geniş nüfuz sahibi komutanların taktik ve düşünceleri, nükleer seviye, biyolojik ve kimyasal harp seviye ve kabiliyeti, belirsiz askerî şifreler ve bilgisayar kayıtları gibi hususlar öncelikle ve önemle istihbar edilmesi gereken noktalar olarak görünmektedir.
     Askerî istihbarat birimlerinin, sivil istihbarat birimlerine göre avantajlı bir tarafı; gerektiğinde direkt olarak fiili operasyonda bulunma imkânlarının geniş olmasıdır. Hemen her ülkede de durum bu şekildedir. Türkiye’de bu alanda Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı, temin ettiği istihbarî bilgileri fiilen değerlendirme ve operasyon yapabilme iktidarına sahip bir birimdir. Ve askerî imkânların hepsini gerektiğinde kullanabilmektedir. Yine Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki istihbarat birimleri ile geniş bir yelpaze çizerek devletimizin önemli bir uzvunu teşkil eder.
     Yaşadığımız modern zamanda askerî alandaki harekât planları; enformatik ve teknolojik gelişmeler neticesinde C4I (veya 4C+I) formülü ile yürütülmektedir. Bu formülün açılımı şöyledir:
Command(komuta)+Control(kontrol)+Communication(haberleşme)+Computation(bilgisayarlaşma)+Intelligence(istihbarat)+Information(bilgi). Önceleri bu formülde bir unsur olarak istihbarat mevcut değildi ancak gelişen teknoloji ve şartların zorunlu sonucu olarak istihbarat unsuru da formüle ilave edilmiştir. Bilgisayar operasyonları ve teknolojileri ise kaçınılmaz olarak formülün içindedir.

(Gelecek yazı: Ekonomik İstihbarat)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir