İstihbarat Sohbetleri (9)
İstihbarat Sohbetleri (9)

İstihbarat Sohbetleri (9)

Sosyal İstihbarat
     Bir devlette olan sosyal gelişme, değişme ve hareketlilikler çoğu zaman diğer devletler açısından da önem arz eder. Küreselleşen dünyada akıl almaz teknolojik ve telekomünikatif gelişmeler göz önüne alındığında ülkelerin toplumsal hayatları da iç içe girmiş durumdadır ve her devlet sosyal yönden mesafesi ne olursa olsun başka devletlerin toplumlarını etkilemeye ve onlardan etkilenmeye aday durumdadır.
     Bir toplumun yaşayış standart ve şekilleri, dinsel ve etnik gruplar varsa bunlarla ilgili hareketlilik ve değişmeler, kamuoyunun kayda değer düşünce ve yaklaşımları, toplumda önemli mevki işgal eden insanların istihbarat değeri taşıyan hal ve düşünceleri, magazinsel şöhrete sahip kişilerin devletle meşru ve gayri meşru ilişkileri gibi hususlar bu istihbarat sahasının faaliyet alanı içerisine girmektedir.

(Gelecek yazı: Teknolojik İstihbarat)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir