İstihbarat Sohbetleri (11)
İstihbarat Sohbetleri (11)

İstihbarat Sohbetleri (11)

Elektronik İstihbarat
     Modern istihbaratın en çarpıcı ve etkileyici sahasının, geniş anlamda “teknik istihbarat” diyebileceğimiz bir istihbarat dalı olduğunu söylemek yerinde bir tespittir. Bu istihbarat sahası, muhabere istihbaratı, sinyal-telsiz haberleşme seslerini dinleme istihbaratı, fotoğraflama ve film görüntüleme istihbaratı, radarlarla istihbarat ve telemetrik ölçüm (uzaktan mesafe ölçümü) gibi istihbarat dallarının hepsini kapsamaktadır. Çünkü sayılan istihbarat branşlarının hepsi elektronik aygıt ve sistemlere istinaden faaliyet göstermektedir.
     Teknoloji harikası sayılan akıllı ve tehlikeli füzelerin ateşlenmesi ve hedefe yönlendirilmeleri elektronik sistemlerle icra edildiği gibi, bağlandıkları hedeflerden saptırılmaları da yine elektronik cihaz ve bilgisayarlarla mümkün olabilmektedir. Bu noktada, modern askerî silahlar ve çalışmalar da elektronik gelişimin etki sahasına girmiş bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi ve bilgisayarlar artık dünyamıza tamamen hâkim bulunmaktadır.
     Bilhassa bu istihbarat alanında ABD başı çekmektedir. Soğuk Savaş döneminde ABD’nin Türkiye’de bulunan muhabere ve dinleme istasyonları, Sovyetler Birliği ve komünist yayılım etkisini kaybedince, ülkemizdeki faaliyetini farklı amaçlarla sürdürmektedir.

(Gelecek yazı: NSA-Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir