İstihbarat Sohbetleri (13)
İstihbarat Sohbetleri (13)

İstihbarat Sohbetleri (13)

NSA-Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın Örtülü Operasyonları
     ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na karşı açılan bir dava dosyası, bireyleri kontrol altında tutmak için tasarlanan ürkütücü teknolojileri ve programları açıklamaktadır. (]ohn St. Clair Akwei, Ulusal Güvenlik Ajansı “NSA”na Karşı)
     Bu belgede, Ulusal Güvenlik Ajansı ile ilgili bilgileri, ulusal güvenlik faaliyetleri teknolojilerini ve yurttaşları izlemek için yapılan örtülü operasyonlara yer verilmektedir:
     Haberleşme istihbaratı
     ABD’de ve dünyada tüm elektronik haberleşmenin yurdu kaplaması, ulusal güvenliği temin eder. Ft. Meade, Maryland’deki Ulusal Güvenlik Ajansı 1960’lı yıllardan beri dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlarına sahiptir. Ulusal Güvenlik Ajansı teknolojisi özel şirketlerden, akademiden ve halktan gizli olarak geliştirilmiş ve yürütülmüştür.
     İşaret-Sinyal İstihbaratı
     Ulusal Güvenlik Ajansı, işaret istihbarat görevi için, çevredeki şifresi çözülmüş EMF dalgalarını bilgisayara telsiz olarak kaydetmek ve kişileri vücutlarındaki elektrik akımları ile izlemek için bir bilgisayar programı geliştirdi. İşaret istihbaratı, içinde elektrik akımı bulunan her şeyin çevresine EMF dalga yayan bir manyetik alana sahip olması esasına dayandığı için Ulusal Güvenlik Ajansı/Savunma Departmanı, elektriksel aktivitesi olan insan yapısı veya organik her cismi uzaktan analiz edebilen hususi bir dijital araç parkına sahiptir.
     Yurt İçi İstihbarat
     Ulusal Güvenlik Ajansı tüm ABD vatandaşlarının kayıtlarına sahiptir. Ulusal Güvenlik Ajansı, 50.000’den fazla ajanından herhangi birinin dikkatini çeken ABD vatandaşları için bilgi toplamaktadır. Bu ajanlar, herhangi bir kişiyi kendiliğinden izleme yetkisine sahiptir. Ulusal Güvenlik Ajansı her mevkide, ‘daimi ulusal güvenlik anti-terörist gözetim şebekesi ağına sahiptir. Bu gözetim ağı tamamen kılık değiştirmiştir ve halktan gizlenmektedir. Birleşik Devletler’de şahısları takip etme işi Ulusal Güvenlik Ajansı’nın elektronik gözetim ağı ile ucuz ve kolayca yürütülmektedir. Ulusal Güvenlik Ajansı personeli, kendi toplumlarında güya halktan biriymiş gibi hizmet verirler ve izlemek istedikleri kişiler hakkında istihbarat toplayabilmek için örtülü ve yasal işlerde çalışırlar. Toplumdaki Ulusal Güvenlik Ajansı personeli, genellikle sosyal sahada çalışan avukat ve iş adamı gibi gizli kimliklere sahiptir. Ulusal Güvenlik Ajansı personeli, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın yurt içi istihbarat ağını ve gizli işleri kullanarak, Birleşik Devletler’deki binlerce ferdin yaşamını kontrol edebilir. Bunlar tarafından bağımsız olarak yürütülen operasyonlar bazen kanun sınırlarının ötesine taşabilir. Ulusal Güvenlik Ajansı’nın operasyonları ile yüzlerce sayıda habersiz vatandaşa uzun süreli kontrol ve sabotaj yapılmış olması muhtemeldir. Ulusal Güvenlik Ajansı ağı, Birleşik Devletler vatandaşlarına örtülü olarak suikast veya akıl ve ruh bozuklukları olarak teşhis edilebilecek konulara sebep olacak örtülü psikolojik kontrol operasyonları yapma yetkisine de sahiptir.
     Elektronik Gözetim Ağı
     1960’ların ilk yıllarında dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlar Ulusal Güvenlik Ajansı’nın elinde idi. Bu bilgisayarlarla araştırılan yeni buluşlar Ulusal Güvenlik Ajansı için saklandı. Şu anda Ulusal Güvenlik Ajansı, mevcut bilgisayar teknolojisinin 15 sene ilerisinde olan nano-teknolojik bilgisayarlara sahiptir. Ulusal Güvenlik Ajansı, Birleşik Devletler’de her ortamda bütün haberleşmeleri kontrol eden yapay zekalı gelişmiş bilgisayarlar kullanarak, rahatsızlık verici addettiği bilgileri elde eder. Bu bilgisayarlar bütün haberleşmeleri verici ve alıcı uçlarda denetler. ABD’nin bu rahatsızlık verici haber alma hadisesi, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın “İşaret İstihbaratı” misyonunun bir sonucudur. Ulusal Güvenlik Ajansı’nın elektronik gözetim ağı, tüm elektromanyetik saha tayfını denetleyebilecek araçların hücreli düzenlenmesine dayanır. Bu cihaz, diğer elektronik savaş programları gibi büyük bir gizlilik içinde geliştirilmiş, yürütülmüş ve muhafaza edilmiştir. İşaret istihbaratıyla Uzaktan Bilgisayar Karıştırma ile ilgili, Ulusal Güvenlik Ajansı, Birleşik Devletler’de satılan tüm kişisel bilgisayarların ve diğer tüm bilgisayarların izlerini muhafaza eder. Ulusal Güvenlik Ajansı’nın “elektromanyetik alan-saha cihazı”, monitörden ve güç kaynağından çıkan dalgaları süzerek kişisel bilgisayarların devre tablosundan çıkan radyo frekanslarına ayarlanabilir. Bilgisayar devre tablosundan çıkan radyo frekanslı yayın, bilgisayardaki dijital bilgiyi içerir. Ulusal Güvenlik Ajansı’nın cihazından çıkan kodlanmış radyo frekansındaki dalgalar, bilgisayar devreleriyle, bilgisayara girebilir ve bilgisayardaki verileri değiştirebilir

(Gelecek yazı: NSA-Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın Manyetik Beyin Uyarılmasını Kullanması)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir