İstihbarat Sohbetleri (16)
İstihbarat Sohbetleri (16)

İstihbarat Sohbetleri (16)

Telefon Dinleme Teknikleri
     Telefonların dinlenmesi ve takibi, Soğuk Savaş yıllarından bu yana popülaritesini korumaktadır. Hele zamanımızda teknik dinleme boyutları elektronik gelişime paralel olarak fevkalade önemli mesafeler katetmiş, istihbarat servislerine önemli bir katkı ve kolaylık arz eder hale gelmiştir. Dinleme istihbaratında en çarpıcı konu olarak Echelon sistemine ileride temas edeceğiz.
     Kablolu telefonlarda ve mikrofon yolu ile dinleme istihbaratında şu teknikler kullanılmaktadır;
     1) Telefon cihazının ahizesi içine mini mikrofon yerleştirilmesi: Mikrofonlar ya da çok küçük olmaları sebebiyle “böcek” olarak tarif edilen cihazlar dinleme amaçlı olarak hemen her yere gizlice ve kolaylıkla konulabilmektedir. Hatta hareket halinde insanın elbiselerinin herhangi bir kısmına raptedildiğinde yine gerekli dinleme ve algılama görevini ifa eder. Bu tür elektronik istihbarat takibine maruz kalma durumundaki resmî ortamlarda güvenli konuşma hattı veya kozmik oda dediğimiz sistemler devreye sokulur ve haberleşme bu suretle yapılır.
     2) Telefon hatlarına müdahale edilerek özel teller kullanılması: Bu teknikte en sıhhatli usul, telefon hatlarını taşıyan direklerden birisinin tepesinden veya sokak çevresinde bulunan hat kutusundan bağlantı sağlanmasıdır. Tabii ki bu eylemlerde dikkat çekmemek için istihbarat görevlilerinin telekomünikasyon görevlileri ile uyum ve iletişim içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Dinleme işlemi yapılacak hedef yerin tabi olduğu santraldan faydalanılması: Örneğin şehir veya bina santrallarında eleman bulundurmak veya bulunan elemandan istifade etmek yaygın bir uygulamadır.
     Ayrıca herhangi bir hat kullanmadan, hedef binanın yan duvarlarına, tavan veya zeminine raptedilen özel gelişmiş elektronik cihazlarla da içerideki ses ve telefon görüşmelerini kaydetmek ve takip etmek mümkündür.
     Denizaşırı ülkelerle yapılan uzak mesafe konuşmalar, su altı telefon kabloları tarafından nakledilmekte olduğundan denizaltı gemileriyle istihbarat faaliyeti de ayrı bir önem kazanmıştır. Bu denizaltı kablolar sisteminin en önemlisi Avrupa’yı Amerika kıt’asına bağlayan birkaç bin km’lik Transatlantik Telefon Hattıdır.
     Bilhassa önem arz eden askerî ve diplomatik karargâhlar; konsolosluklar, istihbarat birimlerinin faaliyet gösterdiği hizmet binalarında ve buna benzer devletin gizli, stratejik ve önemli işlerinin mütalaa edildiği yapılarda istihbari dinlemelere karşı güvenli konuşma hatları ve odalar tesis edilmiştir. Buna istihbarat dilinde temiz konuşma hattı denmektedir. Kırmızı hatlı telefonlar, ülkemizde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bulunur. Askerî kanadın ise siviller için ayrılan bu hatların dışında özel şifreli hatları vardır. Ancak ne yazık ki bu tür istihbarî dinleme olayları, sadece devletin görevli ve yetkili birimlerinin belirli mevzuat prosedürü ile icra ettikleri bir faaliyet olmayıp, zaman zaman sıradan fertlerin, şirketlerin, partilerin, rekabet eden çevrelerin ve tabii ki teröristlerin müracaat edip kullandıkları illegal bir bilgi edinme yolu da olabilmektedir.
     1972 yılında ABD’de yaşanmış bir dinleme skandalı olan Watergate hadisesi çarpıcıdır. Dönemin Cumhuriyetçi Başkanı Richard Nixon yaklaşan seçimler sebebiyle tekrar seçilebilmek için rakibi Demokrat Parti’nin seçim stratejisini temin etmek amacıyla bu partinin seçim merkezi olan Watergate binasındaki bürolara gizlice mikrofon yerleştirme talimatı vermiş, bu mikrofonları yerleştirip dinleme yapan adamlarının hırsız zannedilerek yakalanması üzerine de fevkalade zor duruma düşmüş ve nihayet ses bantlarını teslim ederek 1974’te istifa etmek zorunda kalmıştır.
     Bu konuda şu alıntıyı da vermemiz gerekir. Özel ajan olarak takdir belgesi de bulunan, NSA’nın eski çalışanlarından Wayne Madsen şunları söylemiştir: “Türkiye’de iki yerde telekulağımız var; tüm telefon, faks, cep telefonu ve e-mailleri çözebiliyoruz.

(Gelecek yazı: Bilimsel İstihbarat)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir