Psikolojik Savaş (16)
Psikolojik Savaş (16)

Psikolojik Savaş (16)

     PROPAGANDA NEDİR?
     Bir topluluğun düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüşlerdir.
     Propagandanın amacı, propagandayı yapana doğrudan doğruya veya dolaylı fayda sağlamasıdır. Bununla birlikte propaganda ile hasım grubu ekonomik ve politik yalnızlığa itmek amaçlanır.
     Bir savaşta nihai zafer, düşmanın yenilgiyi kabulüne bağlıdır. Yenilgiyi kabul etmeyen düşman, ileride tekrar sorun oluşturacaktır. Düşmanın moral gücü olan maneviyatının çökmesi ancak psikolojik savaş yöntemi olan propaganda ile mümkündür.
     PLANLAMA YAPILMASI
     Propagandanın cephanesi söz ve kelimelerdir. Burada hatırlamamız gereken Goethe’nin çok güzel bir sözü var. Goethe, “En güçlü silah, zamanı gelmiş fikirdir!” der. Propağanda yöntemi gelişi güzel sarf edilen sözler değildir. Üzerinde çok uzun düşünülmüş, zaman ve zemin iyi hesaplanmış, şekil ve ölçüsü doğru belirlenmiş ve hedef kitlesi tayin edilmiş bir faaliyettir.
     PROPAGANDA TÜRLERİ
     Yukarıda tarifini vermeye çalıştığım psikolojik savaşın önemli bir yöntemi olan propagandanın farklı türleri vardır:
* Beyaz propaganda
* Gri propaganda
* Kara propaganda
* Silahlı propaganda
* Karşı propaganda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir