İstihbarat Sohbetleri (19)
İstihbarat Sohbetleri (19)

İstihbarat Sohbetleri (19)

Biyografik İstihbarat
     Biyografi, bilindiği üzere bireylerin hayatlarının akışındaki gelişme, kronoloji ve değişmelerin bir sisteme bağlı şekilde kayıt altına alınmasıdır. Bu husus istihbaratta da fevkalade önem taşımaktadır. Hassas vazifeler ifa eden kişiler, devletin gizlilik dereceli işlerini yürüten görevliler ve kamuoyunca maruf sayılan bireylerin mazilerine, siyasî temayüllerine, özel zevk ve ilgi alanlarına yönelik olarak zaman zaman müracaat edilmesi gereken istihbari durumları olabilecektir.
     Bu istihbarat branşı, espiyonaj ve kontrespiyonaj (istihbarata Karşı Koyma-İKK) açısından önemlidir. Çünkü yapılan istihbarat çalışmalarında bilhassa uluslararası alanda görevlendirilen ajanlara sunî bir şahsiyet ve hayat hikâyeleri tanzim edilmektedir. Bu tür casusların başarılı şekilde takip edilmeleri, ancak bu hedef kişiler hakkındaki teferruatlı biyografik done ve materyaller sayesinde mümkündür.
     Kanaatimizce, biyografik istihbarat yönüyle, açık kaynak taramasında gözden geçirilmesi gereken biyografik eserler fevkalade yardımcıdır. Örneğin, Adam Ironhouse’ın yazdığı ve Kim Yayınları’nın neşrettiği “Bush’ların Gizli Tarihi” isimli kitap, baba ve oğul Bush hakkında biyografik istihbarat örneği olmaya adaydır.

(Gelecek yazı: İstihbarata Karşı Koyma/Kontrespiyonaj)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir