İstihbarat Sohbetleri (23)
İstihbarat Sohbetleri (23)

İstihbarat Sohbetleri (23)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Adam Kullanma (Manipülasyon-Angaje):
     Burada, profesyonel istihbarat görevlilerinin dışarıdan temin ettiği ya da angaje ettiği insanların kullanılması (devşirme) ve hedef alınmış kurum ve kişilerin ortamına eleman yerleştirme (sızma/hulûl) söz konusudur.
     Sızma ya da hulûl durumlarında sızan veya hulûl eden ajandan derhal bilgi ve rapor temin edilmesi mümkün olmayabilir. Belirli bir zamanın geçmesi gerekmektedir. Bu gibi sızdırılmış ajanların bir kısmı bazen girdiği hedef servisin ortamında onlara, yani karşı tarafa da bilgi ve materyal sunabilirler. Bu durumda çifte ajanlık söz konusu olmaktadır. Bu durumdaki ajan, faaliyetinin durumunu iki taraftan da saklayarak kendi şahsî emellerine hizmet eder. Ya da bu faaliyeti taraflardan birinin bilgisi dahilinde yürütebilir. Bu şekilde bir durum cereyan ettiğinde servislerden birisi çifte ajana, karşı servise iletilmek üzere yanıltıcı ve aldatıcı birtakım bilgi ve materyaller verebilir. Buna manipülasyon denir.
     Adam kullanma faaliyetinde bazen size kendi arzusuyla belge ve materyal temin etmek isteyen insanlar da çıkabilmektedir. Bunlara gönüllü ajanlar da diyebiliriz. Bunların çifte ajan olma riskleri yüksektir.
     Soğuk Savaş döneminde Demirperde ülkelerinden zikredilen bazı özellikleri taşıyan elemanlar zaman zaman Batı’ya iltica ederek şahsî hayat standartlarını yükseltmek amacıyla bu yola müracaat etmişlerdir.
     Devşirilecek ya da angaje edilecek kişinin karşı cinse ya da paraya yönelik illegal zaafı, cinsel sapıklıkları, ideolojileri kullanılarak şahsa şantaj yapılması söz konusu olmaktadır. Bilhassa cinsel sahada istihbarat faaliyeti çokça kullanılan bir yöntemdir. Bu sahayı KGB çok etkin biçimde kullanmıştır. İstihbarat servislerinin kendi elemanlarına psikolojik ve parapsikolojik eğitim vermeleri bir vakıadır. Bilhassa eski KGB ve CIA servisleri anılan metotlara başvurmuşlardır.
     Devşirilen ya da sızdırılan ajanların rantabl bir şekilde çalıştırılabilmesi için perde arkasında daimi surette bunları sevk ve idare eden profesyonel istihbaratçılar mevcuttur. Bunlara baş ajan ya da ajan yöneticisi denilebilir. Bunlar özellikle konsolosluk ve elçiliklerde bulunabilirler. Genellikle hiçbir şüphe çekmezler. Ancak kullanılan ajanlar karşı devlet tarafından yakalandığında bu perde arkası yönetici ajanlar derhal ülkeyi terk ederler, çünkü kullanılan elemanların itiraflarda bulunması tehlikesi söz konusudur. Ya da karşı devlet tarafından bu yönetici ajanların kimliği ve faaliyeti tespit edildiğinde bu kişi, “persona non grata” yani istenmeyen kişi ilan edilip sınır dışı edilir.

(Gelecek yazı: Konuşarak Bilgilere Erişim)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir