İstihbarat Sohbetleri (24)
İstihbarat Sohbetleri (24)

İstihbarat Sohbetleri (24)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Konuşarak Bilgilere Erişim/Mülakat:
     İstihbarat ajanlarının bilgi toplama yöntemlerinden birisi olan sohbet ya da mülakat, hedef kişi ile vasatın üstünde ciddiyetle konuşma metodudur. Özel bir amaç taşımaktadır. Bilgi almak kastıyla yapılan bir konuşma faaliyetidir ve en klasik istihbarat yöntemidir.
     Ajan öncelikle hangi konuda ve hangi amaca ilişkin olarak mülakat yapmak istediğini tayin eder. Mülakatta hangi hususların ortaya konacağı evvelce planlanmış olmak durumundadır. Sohbet esnasında kişinin fikri yapı ve davranışlarına uygulanacak etki veya verilecek istikamet önceden bilinmelidir ve mülakat yapılacak kişiyi iyi tanımak gerekmektedir. Ajan, sohbet edeceği kişinin kendi hakkında ne düşünebileceğini kestirmeye çalışmak durumundadır ve tabii ki ön yargılarından kurtulmak..
     Bilgi toplanması gereken bir konuda, bilgisi olan herhangi bir kişiden, kendisinden bilgi alındığını hissettirmeden bilgi alma yöntemi de yine bu bölümde değerlendirilmelidir ve buna bilgi sızdırma denilebilir.
     Bu tür istihbarî faaliyetlerde hedef kişinin zaaflarının istismarı cihetine de gidilmektedir. Bu suretle heyecan ve infiale kapılan hedef kişi, bir çırpıda amaçlanan bilgi ve materyallere ilişkin açıklamalar yapabilmektedir.
     Konuşulan hususların açık bir şekilde veya gizli bir tertibatla bant kaydına alınması sohbetin istihbarî değerini artıran bir noktadır.

(Gelecek yazı: Sorgulama)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir