İstihbarat Sohbetleri (25)
İstihbarat Sohbetleri (25)

İstihbarat Sohbetleri (25)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Sorgulama:
     Sorgulama da diyalog şeklinde bir istihbarat çalışmasıdır. Muhtelif bilgi ve belgenin teminini sağlayabilmektedir. Çapraz sorgulama da bu konunun tekniklerinden birisi olup birkaç kişi tarafından icra edilen ve arka arkaya farklı noktalardan sorular yönelterek, hedef kişinin yanıltılmasını ve bu suretle birtakım bilgilerin ortaya çıkarılması amacını güder.
     Ancak şunu önemle söylemek gerekir ki; istihbarat ajanlarının aktif sorgulama yetkileri mevzuatımız gereği yoktur. Anılan husus adlî bir işlemdir. Adlî görevli birimlerce ifa edilebilmektedir ve onlar da insan haklarını rencide etmeyecek şekilde sorgulama işlemini ifa etmek durumundadırlar. İstihbarat çalışmaları sırasında hedef kişinin sorgulanması bazen illegal olarak da yapılabilmekte veya resmî görevlilerin yapacağı sorgulara izleyici olarak da katılmak mümkün olabilmektedir.

(Gelecek yazı: Teknik ve Elektronik Faaliyetler)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir