Psikolojik Savaş (27)
Psikolojik Savaş (27)

Psikolojik Savaş (27)

     PROPAGANDANIN BAŞARISI
     Yapılacak propaganda hangi tür olursa olsun, üç unsur başarısını çok etkiler:
* Propaganda yapanın yeteneği,
* Psikolojik etüdün iyi yapılması,
* Propagandayı kabul edecek toplumun özellikleri.
     Propagandayı yapan kişi; usta, enerjik, sistematik çalışabilen biri olmalıdır. Propagandayı devamlı ve metodolojik biçimde uygulayacak beceri ve birikime sahip olmalıdır. Yanlış yapılan propaganda, yapanın eline ayağına dolaşır. Yapılan propagandaya kapılmak veya kapılmamak muhatabın bilgisine, bilinçli ve sorgulayıcı yaklaşımına, aynı zamanda kültürel seviyesine bağlıdır.
     Yalan ve paranın öncelikli ve önemli bir değer olduğu günümüz dünyasında, insanlar arasında güven bağı zayıfladı. Herkes her şeyi sorgulamaya başladı. Komplo teorileri artık kahvelerde bile konuşuluyor. Böyle ortamlarda propaganda antagonist yani ters yapılır. Komplo teorisi heveslilerinin hoşuna gidecek senaryolar servise sunulur.
     Ben akıllıyım, propagandaya kanmam, diyenler daha büyük risk altındadır. Her gün TV karşısında yeni haber bekleyen ve arzulayan kitleler, propagandistler için iyi birer avdır.
     Propagandadan korunmak için atasözü bile geliştirilmiştir. Atalarımız; “Duyduğuna inanma, gördüğünün yarısına inan!” demişlerdir. İnsan, duyduğu bilgiyi sorgulayabiliyor, olaylara farklı açılardan bakabiliyorsa korkmasın, ideolojik kutuplaşmanın ötesinde araştırmacılık ve gözlemcilik yeteneğini geliştirebilen bireye, hiçbir propaganda etki etmez. Kara propagandanın etkili olabilmesi için özellikle gizli olması gerekiyor, iletişim çağında yapılan hileler deşifre edildikçe oyunlar kolay bozulabilir hale gelecektir.
     Psikolojik etüt; karşı tarafın psikolojik zayıflıklarının ve güçlü taraflarının iyi analiz edilmesidir. İstismar edilmeye müsait fiil ve potansiyelleri belirlemek psiko-sosyokültürel bir bakış gerektirir.
     Psikolojik zayıflıkların tespitinde, fiilen ve potansiyel olarak var olan zayıflıklar belirlenir. Öncelikler tayin edilir. Karşı propagandaya verilebilecek cevaplar düşünülür ve uygun zaman ve ortamda eyleme geçilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir