Hüküm Gecesi
Hüküm Gecesi

Hüküm Gecesi

                                                      Yakup Kadri Karaosmanoğlu
                                 27 Mart 1889, Kahire-Mısır – 13 Aralık 1974, Ankara

Romanın Özeti:
    Ahmet Kerim, İkinci Meşrutiyet devrinin ünlü muhalif gazetecisi Ahmet Samim’in yakın arkadaşıdır. Ahmet Samim “Sedâ-yı Millet”, Ahmet Kerim de “Nidâ-yı Hakikat” gazetesinin başyazarıdır. Her ikisi de, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kaba kuvvete dayanan yönetimine karşı yazı ile savaşa girişmiştir.
    Ahmet Kerim, özel hayatında, her gün önünden geçtiği köşe başındaki bir konaktan gelen “şarkı ile karışık piyano sesini” birkaç saniye durup dinlemeyi alışkanlık haline getirmiş, kıza tutulmuştur. Günün birinde Ahmet Samim öldürülür, muhalif gazeteler kapatılır, işsiz kalan ve derin bir karamsarlığa kapılan Ahmet Kerim politikadan iğrenir, kendini temiz aşk hülyalarına kaptırır.
    Bir ittihatçının kız kardeşi olan sevgilisi Samiye’nin davetine uyup bir gece konağa girer. Bu bir tuzaktır. Kız bağırır, ağabeyi ve iki yeğeni, ellerinde tabancalarla, odaya dalarlar. Ahmet Kerim işi anlar, kollarını kavuşturup ölümü bekler. Ahmet Kerim’in bu yiğitçe davranışından etkilenen Samiye araya girip onu kurtarır.
    Bu olay üzerine Ahmet Kerim yeniden politika hayatına atılır, yeni kurulan “Alemdar” gazetesine yazı işleri müdürü ve başyazarı olur. Derin bir pişmanlık içinde öldürücü bir sevdaya tutulan Samiye, Ahmet Kerim’e mektuplar yazar, aracılar gönderir, yüz bulamaz, sonra kendini öldürür.
    “Hürriyet ve İtilaf Fırkası”nın kurduğu “İhtilal Komitesi” Mahmut Şevket Paşa’yı öldürünce, birçok muhaliflerle birlikte Ahmet Kerim de tutuklanır, Bekirağa Bölüğü’ne atılır. Elebaşı sa- yılarak idam edilmesi olasılığı vardır. Ziya Gökalp’ın aracılığıyla kurtulup Sinop’a sürülür. Orada artık hiçbir şeyle ilgilenmez, kendini içkiye verir, ruhça ölür. Bir gün annesine mektup yazmak için kalemi eline aldığında elinin titrediğini görünce, artık “bitmiş” olduğunu anlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir